วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ขึ้นU99 เครื่องซักผ้า PANASONIC โปรแกรมป้องกันเด็กจมนํ้าในถัง U99 PROTECT CHILD FOR DROWNING
ขึ้นU99 เครื่องซักผ้า PANASONIC โปรแกรมป้องกันเด็กจมนํ้าในถัง U99 PROTECT CHILD FOR DROWNING
9/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ขึ้นU99 เครื่องซักผ้า PANASONIC โปรแกรมป้องกันเด็กจมนํ้าในถัง U99 PROTECT CHILD FOR DROWNING

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ขึ้นU99 เป็นโปรแกรมป้องกันเด็กจมนํ้าในถัง
โปรแกรมจะทำงานได้ ภายใต้เงื่อนไข ในถังจะต้องมีน้ำเหนือจานซัก
  การทำงานคือ เมื่อเด็กเปิดฝาถัง ขณะยืนอยู่บนเก้าอี้
แล้วหัวคะมำลงไปในถัง หัวเด็กก็จะอยู่ก้นถัง ปลายเท้าชี้ขึ้น
ทำให้เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำได้
  โปรแกรมป้องกันนี้ก็จะทำงาน คือ
ถ้ามากกว่า10วินาที แล้วยังไม่ได้ปิดฝาถัง
เครื่องก็จะสั่งปล่อยน้ำทิ้งออกทางท่อน้ำทิ้งจนหมด
เพื่อไม่ให้เด็กที่ติดอยู่ในถังเสียชีวิตนั่นเอง
    ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว เครื่องไม่สามารถทำงานต่อไปได้
ก็ต้องทำการรีเซ็ทเครื่อง โดยการดึงปลั๊กไฟออก ทิ้งไว้5วินาที
แล้วเสียบปลั๊กไฟ เครื่องก็จะกลับมาสู่การทำงานได้ปกติ
   โปรแกรมนี้ช่วยเด็กจากการจมน้ำในถังได้
แต่ต้องมั่นใจว่า ท่อน้ำทิ้งต้องวางต่ำกว่าเครื่อง
หมายความว่า น้ำต้องสามารถเดรนทิ้งจนน้ำหมดได้

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: