วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

สาเหตุวัดได้โวลท์ไม่เท่ากัน ย่านไดโอด โวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เท่าไร VC903กับFLUKE115
สาเหตุวัดได้โวลท์ไม่เท่ากัน ย่านไดโอด โวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เท่าไร VC903กับFLUKE115
1/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุวัดได้โวลท์ไม่เท่ากัน ย่านไดโอด โวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เท่าไร VC903กับFLUKE115

เชิญชมวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: