วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

แคลมป์มิเตอร์ คล้องกระแสตรง กระแสสลับ ZOTEK VC903 วัดเทียบ FLUKE115 CLAMP METER TEST ALL RANGE


แคลมป์มิเตอร์ คล้องกระแสตรง กระแสสลับ ZOTEK VC903 วัดเทียบ FLUKE115 CLAMP METER TEST ALL RANGE
4/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แคลมป์มิเตอร์ คล้องกระแสตรง กระแสสลับ ZOTEK VC903 วัดเทียบ FLUKE115 CLAMP METER TEST ALL RANGE

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: