วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ย่านความต้านทาน มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกมาเท่าไร ZOTEK ZT111 RANGE OHM. HOW MUCH VOLT AMP RESISTANCE
ย่านความต้านทาน มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกมาเท่าไร ZOTEK ZT111 RANGE OHM. HOW MUCH VOLT AMP RESISTANCE
26/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านความต้านทาน มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกมาเท่าไร ZOTEK ZT111 RANGE OHM. HOW MUCH VOLT AMP RESISTANCE

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: