วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ย่านไดโอด สายช็อทกันไม่มีเสียง เสียหรือไม่ ZOTEKรุ่นVC903 กับ FLUKE 115. DIODE RANG NO SOUND
ย่านไดโอด สายช็อทกันไม่มีเสียง เสียหรือไม่ ZOTEKรุ่นVC903 กับ FLUKE 115. DIODE RANG NO SOUND
1/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านไดโอด สายช็อทกันไม่มีเสียง เสียหรือไม่ ZOTEKรุ่นVC903 กับ FLUKE 115. DIODE RANG NO SOUND

เชิญชมวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: