วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มิเตอร์ เครื่องมือวัดต่างๆ
มิเตอร์ เครื่องมือวัดต่างๆ


มิเตอร์ดิจิตอล/////////////////////////////////////////////// 

ZOTEK ZT111

ANENG AN8002

ANENG AN8008

ANENG AN8009

FLUKE 115


แคลมป์มิเตอร์///////////////////////////////////////

ZOTEK VC903

UNI-T UT211B

UNI-T UT210EOSCILOSCOPE///////////////////////////////////////////////////

Hantek DSO5102P Oscilloscope พลังงานฟรีมอเตอร์หมุนมอเตอร์

ไฟส่องชิ้นงานมือที่3ช่วยจับ 

มอเตอร์ผลิตไฟจากกังหันลม

มอเตอร์สปินเดิล

ไม่มีความคิดเห็น: