วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทำงาน รีโมทตัวรับ ภายในแอร์ LG REMOTE RECIEVER IN AIR LG. HOW IT WORK
การทำงาน รีโมทตัวรับ ภายในแอร์ LG REMOTE RECIEVER IN AIR LG. HOW IT WORK
3/10/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงาน รีโมทตัวรับ ภายในแอร์ LG REMOTE RECIEVER IN AIR LG. HOW IT WORK

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: