วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การใช้งานปุ่ม HOLD หยุดค่าเพื่อจด เปิดปิดแสงหน้าจอ VC903 BOTTON HOLD FOR MARK. LIGHT


การใช้งานปุ่ม HOLD หยุดค่าเพื่อจด เปิดปิดแสงหน้าจอ VC903 BOTTON HOLD FOR MARK. LIGHT
19/11/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การใช้งานปุ่ม HOLD หยุดค่าเพื่อจด เปิดปิดแสงหน้าจอ VC903 BOTTON HOLD FOR MARK. LIGHT

ซื้อVC903 https://c.lazada.co.th

เชิญชมวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: