วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงจับยึดแผงวงจรหมุนได้360องศา เพื่อการบัดกรี ถอดอุปกรณ์ สะดวก มั่นคงแข็งแรง Pro'sKit SN-390 Holder Printed Circuit Board





โครงจับยึดแผงวงจรหมุนได้360องศา เพื่อการบัดกรี ถอดอุปกรณ์ สะดวก มั่นคงแข็งแรง  Pro'sKit SN-390 Holder Printed Circuit Board
13/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
โครงจับยึดแผงวงจรหมุนได้360องศา เพื่อการบัดกรี ถอดอุปกรณ์ สะดวก มั่นคงแข็งแรง  Pro'sKit SN-390 Holder Printed Circuit Board




ไม่มีความคิดเห็น: