วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สอนซ่อมหลอด LED E27 LAMPTAN #2 ดู L1 T1 FR1
9/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สอนซ่อมหลอด LED E27 LAMPTAN #2 ดู L1 T1 FR1

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: