วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การปอกมะพร้าวอ่อน มะพร้าวนํ้าหอมบ้านแพ้วพันธ์เตี้ย How to Peel the coconut

การปอกมะพร้าวอ่อน มะพร้าวนํ้าหอมบ้านแพ้วพันธ์เตี้ย How to Peel the coconut
13/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การปอกมะพร้าวอ่อน มะพร้าวนํ้าหอมบ้านแพ้วพันธ์เตี้ย How to Peel the coconut

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: