วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แคลมป์มิเตอร์ UT211B วัดกระแสสลับระดับ100uA กระแสตรงระดับ1mA ความแม่นยำการคล้องกระแสสุดยอด

แคลมป์มิเตอร์ UT211B วัดกระแสสลับระดับ100uA กระแสตรงระดับ1mA ความแม่นยำการคล้องกระแสสุดยอด
17/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แคลมป์มิเตอร์ UT211B วัดกระแสสลับระดับ100uA กระแสตรงระดับ1mA ความแม่นยำการคล้องกระแสสุดยอด
ไม่มีความคิดเห็น: