วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #4 พริกขี้หนูสวนก็ออกเม็ดแล้วตามหลังพริกจินดา วันที่ 21.1.2562

ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #4 พริกขี้หนูสวนก็ออกเม็ดแล้วตามหลังพริกจินดา วันที่ 21.1.2562
30/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #4 พริกขี้หนูสวนก็ออกเม็ดแล้วตามหลังพริกจินดา วันที่ 21.1.2562

วันที่ 16-10-2561
ปลูกพริกจินดา และ พริกขี้หนูสวน ซื้อมาต้นละ10บาท
พริกจินดาสูง 20 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 15 ซม.

วันที่ 23-12-2561
พริกขี้หนูสวนออกดอกแล้ว=68วันออกดอก
ส่วนพริกจินดาออกดอกก่อน ประมาณวันที่ 23/11/2561
=ประมาณ38วันออกดอก
พริกจินดาสูง 65 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 59 ซม.

วันที่ 5/1/2562
พริกขี้หนูสวนและพริกจินดาเมื่อปลูกได้81วัน
พริกขี้หนูสวนยังไม่ออกเม็ด
ส่วนพริกจินดาออกเม็ดแล้ว แต่ยังเป็นเม็ดเล็ก ถ้าเต็มที่จะเป็นเม็ดยาว
พริกจินดาสูง 62 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 70 ซม.

วันที่ 21/1/2562
พริกขี้หนูสวนหลังปลูกได้97วัน ก็ออกเม็ดแล้วเช่นกัน
พริกจินดาสูง 62 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 70 ซม.

หรือจะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์พริกมีให้เลือกหลายพันธุ์
สนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พริก คลิกลิงค์ใต้วีดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่

ซื้อเมล็ดพันธุ์พริก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=+HOT+PEPER+SEED&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.pdp.search.go.7a6142e62jlWx4

เชิญชมคลิปครับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS

มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS
28/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้
เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKERเตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKER
28/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKER

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

ซื้อเตาไฟฟ้าอินฟาเรดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER

มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER
26/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER

หลอดไฟที่ใช้ทดสอบเป็นหลอดไฟดวง 200W 220VAC

ทดสอบแบบที่1 ง่ายสุดแบบคร่าวๆ แค่หลอดไฟ200W 1ดวง
เปิดหลอดไฟ200W ในเวลา1ชม. จะได้ 0.2 ยูนิท
ถ้าได้เกิน0.21ยูนิท ก็แสดงว่ามิเตอร์เดินเร็วกว่าปกติแล้ว

ทดสอบแบบที่2
นับรอบการหมุนของจานแล้วจดเวลา เช่น 1รอบใช้เวลากี่วินาที
หรือให้แม่นยำขึ้นอีกก็นับ10รอบ ได้เวลากี่วินาที แล้วนำไปคำนวณ
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15)A จานหมุน1200รอบ=1ยูนิท
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)A จานหมุน400รอบ=1ยูนิท
หรือสังเกตุรอบการหมุนจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้า จะเขียนว่า
1200 rev = 1200 รอบต่อ1ยูนิท
400 rev   = 400   รอบต่อ1ยูนิท

ทดสอบแบบที่3 แบบที่การไฟฟ้าทดสอบ
คือจะใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานเที่ยงตรงสูง
มาทำการนับรอบการหมุนกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะทดสอบ
ถ้าค่าที่ได้ต่างกันไม่เกิน บวกลบ 2.5% ก็ถือว่าแม่นยำใช้ได้

จากการทดสอบในคลิปได้ดังนี้
แบบที่1 ในคลิป
หลอดไฟ200W เปิด1ชม. ได้ตัวเลขเพิ่มเป็น 0.24ยูนิท =240W
หลอดไฟ200W ขณะทดสอบวัดได้ 230V 0.91A = 210 W
= หลอดไฟ200W กินไฟจริงประมาณ210W
มิเตอร์การไฟฟ้าแสดงตัวเลข 240W =เกินไป30W
คิดเป็นเกินไป14%
วัตต์จริงประมาณ210W บวก14% = 240W
ค่าที่มิเตอร์การไฟฟ้าถือว่าใช้ได้ คือบวกลบไม่เกิน 2.5%
แสดงว่ามิเตอร์ที่ผมทดสอบนี้มีค่าเป็นบวก14%
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้
ต้องเรียกการไฟฟ้าตรวจสอบค่ามิเตอร์ครับ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

แบบที่2 ในคลิปใช้มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15)A = 400รอบ/ยูนิท
นับรอบการหมุน10รอบ ได้ 2.06นาที=126วินาที
1200รอบ/10=120
=120*126วินาที=15120วินาที
1000W/15120วินาที
=1วินาที=0.0661375661375661W*3600วินาที =238W
=1ชม. กินไฟ238W
หลอดไฟ200W วัดได้ 230V 0.91A = 210 W
= หลอดไฟ200W กินไฟจริงประมาณ210W
=238W-210W =เกินไป28W
=เกินไป13%
วัตต์จริงประมาณ210W บวก13% = 238W
ค่าที่มิเตอร์การไฟฟ้าถือว่าใช้ได้ คือบวกลบไม่เกิน 2.5%
แสดงว่ามิเตอร์ที่ผมทดสอบนี้มีค่าเป็นบวก13%
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้
ต้องเรียกการไฟฟ้าตรวจสอบค่ามิเตอร์ครับ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง


1000W/10=ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวเลขละ100W
ดังนั้นตัวเลข0.24ยูนิท  = 240 W


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
จานหมุนบอกว่า1200rev = 1000W/h =1UNIT
1รอบ = 1000/1200 =0.833W
10รอบ =2.06นาที=126วินาที
1200รอบ =126*120= 15120วินาที=252นาที=4ชม.12นาที
1000W/15120วินาที
=1วินาที=0.0661375661375661W*3600=238W
1000W/10=ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวเลขละ100W
1ชม.=0.24ยูนิท =240W
ในการคำนวณจากการหมุน10รอบได้ 238Wถือว่าใกล้เคียงกัน
แต่กระแสที่คำนวณได้จากหลอดไฟ200W =910mA*230V=210W
แต่แคลมป์ตัวที่ผมใช้วัดกระแสได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย
และโวลท์ที่วัดก็มีค่าผิดพลาดก็ไม่น่าเกินนี้ครับ
กระแส960mA*232V=222.72W ก็ยังเกินอยู่อีกหน่อยครับ
แสดงว่ามิเตอร์การไฟฟ้าตัวนี้เดินเร็วเกินจริงไปนิดหน่อยครับ
ค่าที่ทางมิเตอร์การไฟฟ้ายอมรับได้คือค่าบวกลบไม่เกิน2.5%
แต่ตัวที่ผมเทสนี้มีค่าบวกเกินไปจากความเป็นจริง10%ครับ

ถ้าเป็นแบบนี้ ขอให้การไฟฟ้ามาทำการตรวจเช็คมิเตอร์ได้ครับ
เพราะมันเกินค่าที่รับได้ครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

แท่นวางมือถือราคาถูก คุณภาพดี PHONE STAND HOLDER CHEAP AND GOOD

แท่นวางมือถือราคาถูก คุณภาพดี PHONE STAND HOLDER CHEAP AND GOOD
25/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แท่นวางมือถือราคาถูก คุณภาพดี PHONE STAND HOLDER CHEAP AND GOOD

ซื้อแท่นวางมือถือ https://c.lazada.co.th
วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ความลับที่ซ่อนอยูในมิเตอร์การไฟฟ้า TOP SECRET IN WATT HOUR METER

ความลับที่ซ่อนอยูในมิเตอร์การไฟฟ้า TOP SECRET IN WATT HOUR METER
22/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ความลับที่ซ่อนอยูในมิเตอร์การไฟฟ้า TOP SECRET IN WATT HOUR METER

เทคนิคเพิ่มกระแสสายไฟอีก1เท่าตัว Technique to increase the power line 1 times more

เทคนิคเพิ่มกระแสสายไฟอีก1เท่าตัว Technique to increase the power line 1 times more
22/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคเพิ่มกระแสสายไฟอีก1เท่าตัว Technique to increase the power line 1 times more

มิเตอร์การไฟฟ้า การต่อสายไฟ อ่านวงจรทำงานอย่างไรจานหมุน WATT HOUR METER. HOW TO WIRE. READ DIAGRAM. HOW IT WORK

มิเตอร์การไฟฟ้า การต่อสายไฟ อ่านวงจรทำงานอย่างไรจานหมุน WATT HOUR METER. HOW TO WIRE. READ DIAGRAM. HOW IT WORK
22/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์การไฟฟ้า การต่อสายไฟ อ่านวงจรทำงานอย่างไรจานหมุน WATT HOUR METER. HOW TO WIRE. READ DIAGRAM. HOW IT WORK


ซื้อมิเตอร์การไฟฟ้า https://c.lazada.co.th
ซื้อปลั๊กไฟพ่วง https://c.lazada.co.th
ซื้อสินค้าลาซาด้า ราคาถูก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=DIY&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.3a9d3ea4zsbSkfสร้างมิเตอร์วัดไฟฟ้าบ้านด้วยมิเตอร์การไฟฟ้า DIY WATT HOUR METER FOR MEASUREMENT

สร้างมิเตอร์วัดไฟฟ้าบ้านด้วยมิเตอร์การไฟฟ้า DIY WATT HOUR METER FOR MEASUREMENT
22/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างมิเตอร์วัดไฟฟ้าบ้านด้วยมิเตอร์การไฟฟ้า DIY WATT HOUR METER FOR MEASUREMENT


ซื้อมิเตอร์การไฟฟ้า https://c.lazada.co.th
ซื้อปลั๊กไฟพ่วง https://c.lazada.co.th
ซื้อสินค้าลาซาด้า https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=DIY&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.3a9d3ea4zsbSkf
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

สายไฟเส้นเดียวกัน ทำไมอุณหภูมิไม่เท่ากัน Same power cord Why temperature is not same

สายไฟเส้นเดียวกัน ทำไมอุณหภูมิไม่เท่ากัน Same power cord Why temperature is not same
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายไฟเส้นเดียวกัน ทำไมอุณหภูมิไม่เท่ากัน Same power cord Why temperature is not same

วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER

วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER

ฝุ่นละอองPM2.5 อันตรายแค่ไหน สร้างหน้ากากอนามัยใช้งานเองดีกว่า DIY MASK FOR PM2.5 PROTECT EASY

ฝุ่นละอองPM2.5 อันตรายแค่ไหน สร้างหน้ากากอนามัยใช้งานเองดีกว่า DIY MASK FOR PM2.5 PROTECT EASY
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
ฝุ่นละอองPM2.5 อันตรายแค่ไหน สร้างหน้ากากอนามัยใช้งานเองดีกว่า DIY MASK FOR PM2.5 PROTECT EASY

ฝุ่นละออง PM2.5 ค่ามาตรฐานประเทศไทย
กำหนดไว้ไม่เกิน 50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนมาตรฐานโลก คือ ไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
คือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์
ดังนั้นขนจมูกไม่สามารถกรองได้ ขนจมูกสามารถกรองขนาดPM10ได้

PM2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด
และแทรกซึมเข้าสู่ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
และสะสมจนกลายเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง

PM2.5 เกิดจากการเผาขยะ จุดธูป ควันจากรถยนต์
ซึ่งควันหรือกลิ่น จะเล็กกว่าPM2.5
ส่วนPM10 ก็คือฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เช่นฝุ่นละออกจากการก่อสร้าง
ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและโรคเรื้อรังอื่นๆได้เช่นกัน
เพียงแต่PM10 จะอันตรายน้อยกว่าPM2.5
เพราะPM10 เป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ สามารถกรองได้ด้วยขนจมูก

ฝุ่นละออง PM2.5
ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เจ็บคอ ระคายเคือง
เวียนหัวไม่สบายเมื่อต้องเดินทางออกจากบ้าน
ทำให้เกิดโรคระบบหัวใจและระบบหลอดเลือด
และเมื่อสะสมมากขึ้นก็จะทำให้ระคายเคือง
ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดหรืออื่นๆได้ในอนาคต

ซึ่งระดับฝุ่นละออง จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์ แบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับ1 สีฟ้า (025 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระดับ2 สีเขียว (2638 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระดับ3 สีเหลือง (3850 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระดับ4 อันตราย สีส้ม (5190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ระดับ5 อันตรายสูงสุด สีแดง (91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป)
โดยตั้งแต่ระดับสีส้มขึ้นไป
เป็นระดับที่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศของประเทศไทย
และมีผลกระทบต่อสุขภาพ
วิธีลดปริมาณฝุ่นละอองที่ดีที่สุดคือ
ลดการจุดธูป ลดการเผาขยะ
ลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ ถุงผ้าในการซื้อสินค้าแทน
ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่กำจัดด้วยวิธีเผาให้น้อยลง
ทำความสะอาดบ้าน บ่อยๆ เพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง
และป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่เหมาะสม
ถ้าที่พักอาศัยอยู่ในที่เสี่ยงฝุ่นละอองให้ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด
คอยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้าน

คาดเดาว่า
สูดอากาศค่า50-90ไมโครกรัม ในเวลา1ปี=ดูดบุหรื่วันละ10ตัว30ปี
สูดอากาศค่า90ไมโครกรัมขึ้นไป ในเวลา1ปี=ดูดบุหรื่วันละ20ตัว30ปี

ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงอากาศปิด
สังเกตุง่ายๆคือใบไม้ข้างนอกจะไม่มีการไหวติง คือทุกอย่างนิ่ง
ความกดอากาศสูงจากข้างบนมา และลมจากทิศใต้มา
ประเทศไทยจะมีรูปแบบอากาศแบบนี้
เนื่องจากความกดอากาศสูงดันลงมาตลอด ทำให้พื้นที่แคบลง
ความเข้มข้นจึงสูงขึ้น จนฝุ่นละอองดูเหมือนหมอกแต่ไม่ใช่หมอก
แต่มันคือฝุ่นละอองPM2.5ที่เกินค่ามาตรฐาน50
คือประมาณ90 จึงสามารถมองเห็นเหมือนหมอกได้ คือฝุ่นเยอะมาก

การป้องกันใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันPM2.5ได้
ซึ่งเป็นเรื่องลำบากสำหรับด้านการเงินและการสวมใส่เพราะจะอึดอัดมาก
ดังนั้นผมมีวิธีง่ายๆ ใช้ได้ผล100เปอร์เซ็นท์ หรือเกือบเต็มร้อย
คือใช้ผ้าอะไรก็ได้ ส่วนที่ผมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวลา19ปี
คือผ้าอ้อมพับครึ่งชุบน้ำบิดให้พอหมาดๆ รัดเข้าที่จมูก
น้ำเป็นสารที่มีขั้ว ส่วนฝุ่นละอองทั้งหลายรวมถึงPM2.5ก็จะมีประจุ
เมื่อเจอน้ำจะเกิดการเหนี่ยวนำ แม้ว่าผ้าจะรูใหญ่น้ำก็ยังดักจับได้
หรือดึงดูดฝุ่นละอองPM2.5ให้อยู่กับน้ำที่ผ้าได้
พิสูจน์อย่างไรว่าน้ำดักจับPM2.5ได้
สังเกตุเวลาฝนตกหรือฉีดให้น้ำเป็นละอองแล้ว ฝุ่นละอองPM2.5จะหายไป

หรือจะใช้ผ้าปิดปากแบบที่มีถ่านสีดำๆ(ถ่านชาร์โคล)
ถ่านมีไฟฟ้าสถิตสามารถดับกลิ่นหรือดักจับฝุ่นละอองPM2.5ได้
แม้ว่าผ้าจะรูใหญ่ถ่านก็ยังดักจับได้
กลิ่นมีอนุภาคที่เล็กกว่าPM2.5 ดังนั้นจึงสามารถดักจับPM2.5ได้สบาย
ชาร์โคล ทำมาจากผงถ่านที่สามารถรับประทานได้เรียกกันว่า ถ่านกัมมันต์
หรือเรียกว่า คาร์บอน ทำมาจากพืช เช่น พวกเปลือกไม้หรือไม้ไผ่
นำมาผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นคนละอย่างกับถ่านฟืนที่ใช้หุงต้ม
ถ่านกัมมันต์ (ชาร์โคล หรือคาร์บอน) นำมาใช้ในทางการแพทย์
มีการนำมาดูดซับสารพิษของคนที่มีอาการท้องเสีย
อาหารเป็นพิษ ใช้ในการล้างท้องในคนที่กลืนสารพิษบางชนิด
หรือกินยาเกินขนาดเข้าไป
และยังใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ฟอกสีในอุตสาหกรรมน้ำตาล
กำจัดกลิ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เบียร์และไวน์
ดูดซับสีและกลิ่นในการทำน้ำประปา
และในเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ เช่นตู้น้ำหยอดเหรียญRO
รวมถึงเป็นวัสดุทำหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ

ดังนั้นด้วยคุณสมบัติดูดซับสารพิษของถ่านชาร์โคล
จะทำให้ดูดซับยาที่ใช้รักษาโรคบางชนิด
ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะกิน และยังต้องมีการวิจัยว่ากินต่อเนื่องได้หรือไม่

ซื้อผ้าอ้อมเด็ก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=cloth+diapers&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.494953b6VfMkU5สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid

สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid

หลังจากที่หลายท่านทำตามคลิปแล้วได้ผล
ก็ถามผมมาว่าเพราะเหตุใดจึงราดลงได้

สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน หรืออี่นๆที่ทำให้เป็นฟองได้
เพราะเมื่อเราเอาน้ำยาล้างจาน เทลงไปในโถส้วนที่ราดไม่ลง
แล้วฉีดน้ำให้เป้นฟอง ฟองอากาศจะเป็นท่อทางเดินอากาศ
ให้กับอากาศภายใต้โถส้วม
ถ้าฟองอากาศมากพอที่ทำให้อากาศภายในโถส้วมไหลออกมาได้
ก็จะทำให้ส้วมราดลงนั่นเอง
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สร้างหน้ากากอนามัย หายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ปลอดภัย100เปอร์เซ็นท์ DIY MASK EASY

สร้างหน้ากากอนามัย หายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ปลอดภัย100เปอร์เซ็นท์ DIY MASK EASY
16/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
สร้างหน้ากากอนามัย หายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ปลอดภัย100เปอร์เซ็นท์ DIY MASK EASYซื้อผ้าอ้อมเด็ก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=cloth+diapers&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.494953b6VfMkU5
วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลั๊กไฟพ่วง #2 ทดสอบสายไฟ ทนกระแสได้7.5A จริงหรือไม่ อุณหภูมิเท่าไร PLUG 7.5A CAN WORK OR NOT
ปลั๊กไฟพ่วง #2 ทดสอบสายไฟ ทนกระแสได้7.5A จริงหรือไม่ อุณหภูมิเท่าไร PLUG 7.5A CAN WORK OR NOT
15/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลั๊กไฟพ่วง #2 ทดสอบสายไฟ ทนกระแสได้7.5A จริงหรือไม่ อุณหภูมิเท่าไร PLUG 7.5A CAN WORK OR NOT

ซื้อปลั๊กไฟพ่วง https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=PLUG&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.pdp.search.go.443e630a4wWbCZ

เชิญชมวีดีโอครับ


วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

ARDUINOKITS #1 Freenove RFID Starter Kit V2 for Arduino Beginner Uno R3 Circuit Code Knowledge

ARDUINOKITS #1 Freenove RFID Starter Kit V2 for Arduino Beginner Uno R3 Circuit Code Knowledge
13/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINOKITS #1 Freenove RFID Starter Kit V2 for Arduino Beginner Uno R3 Circuit Code Knowledgeวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous

ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous
11/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

เทคนิคต่อสายรัด ให้ยาวตามต้องการ CABLE TIE LONG NO ENDED


เทคนิคต่อสายรัด ให้ยาวตามต้องการ CABLE TIE LONG NO ENDED
10/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคต่อสายรัด ให้ยาวตามต้องการ CABLE TIE LONG NO ENDEDปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562
ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562
10/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562

วันที่ 16-10-2561
ปลูกพริกจินดา และ พริกขี้หนูสวน ซื้อมาต้นละ10บาท
พริกจินดาสูง 20 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 15 ซม.

วันที่ 23-12-2561
พริกขี้หนูสวนออกดอกแล้ว=68วันออกดอก
ส่วนพริกจินดาออกดอกก่อน ประมาณวันที่ 23/11/2561
=ประมาณ38วันออกดอก
พริกจินดาสูง 65 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 59 ซม.

วันที่ 5/1/2562
พริกขี้หนูสวนยังไม่ออกเม็ด
ส่วนพริกจินดาออกเม็ดแล้ว แต่ยังเป็นเม็ดเล็ก ถ้าเต็มที่จะเป็นเม็ดยาว
พริกจินดาสูง 62 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 70 ซม.

หรือจะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์พริกมีให้เลือกหลายพันธุ์
สนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พริก คลิกลิงค์ใต้วีดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่

ซื้อเมล็ดพันธ์ุพริก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=HOT+PEPPER&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.4e3715018ElR5D

เชิญชมคลิปครับ