วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKERเตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKER
28/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #2 เปิด1ชมกินไฟกี่ยูนิทกี่บาท 1HOUR LATER. How many units. INFRARED COOKER

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

ซื้อเตาไฟฟ้าอินฟาเรดไม่มีความคิดเห็น: