วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562
ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562
10/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกพริกจินดา พริกขี้หนูสวน #3 พริกจินดาออกเม็ดแล้ว วันที่ 5.1.2562

วันที่ 16-10-2561
ปลูกพริกจินดา และ พริกขี้หนูสวน ซื้อมาต้นละ10บาท
พริกจินดาสูง 20 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 15 ซม.

วันที่ 23-12-2561
พริกขี้หนูสวนออกดอกแล้ว=68วันออกดอก
ส่วนพริกจินดาออกดอกก่อน ประมาณวันที่ 23/11/2561
=ประมาณ38วันออกดอก
พริกจินดาสูง 65 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 59 ซม.

วันที่ 5/1/2562
พริกขี้หนูสวนยังไม่ออกเม็ด
ส่วนพริกจินดาออกเม็ดแล้ว แต่ยังเป็นเม็ดเล็ก ถ้าเต็มที่จะเป็นเม็ดยาว
พริกจินดาสูง 62 ซม.
พริกขี้หนูสวนสูง 70 ซม.

หรือจะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์พริกมีให้เลือกหลายพันธุ์
สนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พริก คลิกลิงค์ใต้วีดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่

ซื้อเมล็ดพันธ์ุพริก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=HOT+PEPPER&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.4e3715018ElR5D

เชิญชมคลิปครับไม่มีความคิดเห็น: