วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS

มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS
28/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์การไฟฟ้า5A ใช้ไฟ15A ตกเหลือเท่าไร ใช้ได้หรือไม่ WATT HOUR METER5A USE15A. DROPOUT VOLTS

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: