วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid

สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน Cause the toilet to pour down with the dishwashing liquid

หลังจากที่หลายท่านทำตามคลิปแล้วได้ผล
ก็ถามผมมาว่าเพราะเหตุใดจึงราดลงได้

สาเหตุส้วมราดลงเพราะน้ำยาล้างจาน หรืออี่นๆที่ทำให้เป็นฟองได้
เพราะเมื่อเราเอาน้ำยาล้างจาน เทลงไปในโถส้วนที่ราดไม่ลง
แล้วฉีดน้ำให้เป้นฟอง ฟองอากาศจะเป็นท่อทางเดินอากาศ
ให้กับอากาศภายใต้โถส้วม
ถ้าฟองอากาศมากพอที่ทำให้อากาศภายในโถส้วมไหลออกมาได้
ก็จะทำให้ส้วมราดลงนั่นเอง
ไม่มีความคิดเห็น: