วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER

วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER
18/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดอุณหภูมิ สายไฟ นีออน เตาอินฟาเรด หลอดไฟ โดย GM550 INFRARED THERMOMETER

ไม่มีความคิดเห็น: