วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER

มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER
26/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์การไฟฟ้า ตรวจเช็คอย่างไร เดินเร็วเกินไปทำอย่างไร HOW TO CHECK WATT HOUR METER

หลอดไฟที่ใช้ทดสอบเป็นหลอดไฟดวง 200W 220VAC

ทดสอบแบบที่1 ง่ายสุดแบบคร่าวๆ แค่หลอดไฟ200W 1ดวง
เปิดหลอดไฟ200W ในเวลา1ชม. จะได้ 0.2 ยูนิท
ถ้าได้เกิน0.21ยูนิท ก็แสดงว่ามิเตอร์เดินเร็วกว่าปกติแล้ว

ทดสอบแบบที่2
นับรอบการหมุนของจานแล้วจดเวลา เช่น 1รอบใช้เวลากี่วินาที
หรือให้แม่นยำขึ้นอีกก็นับ10รอบ ได้เวลากี่วินาที แล้วนำไปคำนวณ
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15)A จานหมุน1200รอบ=1ยูนิท
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)A จานหมุน400รอบ=1ยูนิท
หรือสังเกตุรอบการหมุนจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้า จะเขียนว่า
1200 rev = 1200 รอบต่อ1ยูนิท
400 rev   = 400   รอบต่อ1ยูนิท

ทดสอบแบบที่3 แบบที่การไฟฟ้าทดสอบ
คือจะใช้มิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานเที่ยงตรงสูง
มาทำการนับรอบการหมุนกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะทดสอบ
ถ้าค่าที่ได้ต่างกันไม่เกิน บวกลบ 2.5% ก็ถือว่าแม่นยำใช้ได้

จากการทดสอบในคลิปได้ดังนี้
แบบที่1 ในคลิป
หลอดไฟ200W เปิด1ชม. ได้ตัวเลขเพิ่มเป็น 0.24ยูนิท =240W
หลอดไฟ200W ขณะทดสอบวัดได้ 230V 0.91A = 210 W
= หลอดไฟ200W กินไฟจริงประมาณ210W
มิเตอร์การไฟฟ้าแสดงตัวเลข 240W =เกินไป30W
คิดเป็นเกินไป14%
วัตต์จริงประมาณ210W บวก14% = 240W
ค่าที่มิเตอร์การไฟฟ้าถือว่าใช้ได้ คือบวกลบไม่เกิน 2.5%
แสดงว่ามิเตอร์ที่ผมทดสอบนี้มีค่าเป็นบวก14%
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้
ต้องเรียกการไฟฟ้าตรวจสอบค่ามิเตอร์ครับ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

แบบที่2 ในคลิปใช้มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15)A = 400รอบ/ยูนิท
นับรอบการหมุน10รอบ ได้ 2.06นาที=126วินาที
1200รอบ/10=120
=120*126วินาที=15120วินาที
1000W/15120วินาที
=1วินาที=0.0661375661375661W*3600วินาที =238W
=1ชม. กินไฟ238W
หลอดไฟ200W วัดได้ 230V 0.91A = 210 W
= หลอดไฟ200W กินไฟจริงประมาณ210W
=238W-210W =เกินไป28W
=เกินไป13%
วัตต์จริงประมาณ210W บวก13% = 238W
ค่าที่มิเตอร์การไฟฟ้าถือว่าใช้ได้ คือบวกลบไม่เกิน 2.5%
แสดงว่ามิเตอร์ที่ผมทดสอบนี้มีค่าเป็นบวก13%
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้
ต้องเรียกการไฟฟ้าตรวจสอบค่ามิเตอร์ครับ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง


1000W/10=ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวเลขละ100W
ดังนั้นตัวเลข0.24ยูนิท  = 240 W


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
จานหมุนบอกว่า1200rev = 1000W/h =1UNIT
1รอบ = 1000/1200 =0.833W
10รอบ =2.06นาที=126วินาที
1200รอบ =126*120= 15120วินาที=252นาที=4ชม.12นาที
1000W/15120วินาที
=1วินาที=0.0661375661375661W*3600=238W
1000W/10=ตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวเลขละ100W
1ชม.=0.24ยูนิท =240W
ในการคำนวณจากการหมุน10รอบได้ 238Wถือว่าใกล้เคียงกัน
แต่กระแสที่คำนวณได้จากหลอดไฟ200W =910mA*230V=210W
แต่แคลมป์ตัวที่ผมใช้วัดกระแสได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย
และโวลท์ที่วัดก็มีค่าผิดพลาดก็ไม่น่าเกินนี้ครับ
กระแส960mA*232V=222.72W ก็ยังเกินอยู่อีกหน่อยครับ
แสดงว่ามิเตอร์การไฟฟ้าตัวนี้เดินเร็วเกินจริงไปนิดหน่อยครับ
ค่าที่ทางมิเตอร์การไฟฟ้ายอมรับได้คือค่าบวกลบไม่เกิน2.5%
แต่ตัวที่ผมเทสนี้มีค่าบวกเกินไปจากความเป็นจริง10%ครับ

ถ้าเป็นแบบนี้ ขอให้การไฟฟ้ามาทำการตรวจเช็คมิเตอร์ได้ครับ
เพราะมันเกินค่าที่รับได้ครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ไม่มีความคิดเห็น: