วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous

ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous
11/1/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลั๊กไฟพ่วง #1 อันตรายซ่อนอยู่ ทำให้พิการมือหงิกหรือเสียชีวิตได้ Outlet power plug is hidden dangerous


ไม่มีความคิดเห็น: