วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การอ่านค่ามิเตอร์การไฟฟ้า ความละเอียด10W HOW TO READ WATT HOUR METER

การอ่านค่ามิเตอร์การไฟฟ้า ความละเอียด10W HOW TO READ WATT HOUR METER
5/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การอ่านค่ามิเตอร์การไฟฟ้า ความละเอียด10W HOW TO READ WATT HOUR METER
ไม่มีความคิดเห็น: