วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอบสายรัดตะแกรงพัดลมขาด ซื้ออย่างไรไปครั้งเดียวจบ

ขอบสายรัดตะแกรงพัดลมขาด ซื้ออย่างไรไปครั้งเดียวจบ
17/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ขอบสายรัดตะแกรงพัดลมขาด ซื้ออย่างไรไปครั้งเดียวจบ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: