วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อันตรายซ่อนอยู่ในถุงมือ นิ้วขาดมือขาดมาหลายรายแล้ว Danger is hidden in the glove. Many fingers have been torn

อันตรายซ่อนอยู่ในถุงมือ นิ้วขาดมือขาดมาหลายรายแล้ว Danger is hidden in the glove. Many fingers have been torn
13/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
อันตรายซ่อนอยู่ในถุงมือ นิ้วขาดมือขาดมาหลายรายแล้ว Danger is hidden in the glove. Many fingers have been torn
ไม่มีความคิดเห็น: