วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พัดลมไม่ส่าย ดังก๊อกๆ แก้ง่ายไม่ต้องซ่อม The fan is not swing. Easy to fix. No need to repair.

พัดลมไม่ส่าย ดังก๊อกๆ แก้ง่ายไม่ต้องซ่อม The fan is not swing. Easy to fix. No need to repair.
17/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมไม่ส่าย ดังก๊อกๆ แก้ง่ายไม่ต้องซ่อม The fan is not swing. Easy to fix. No need to repair.

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

ซื้อสินค้าราคาถูก https://c.lazada.co.thไม่มีความคิดเห็น: