วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เลิกบุหรี่ง่ายๆ ต้นเหตุโรคหายใจลำบาก ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด Quit smoking easily for Health

เลิกบุหรี่ง่ายๆ ต้นเหตุโรคหายใจลำบาก ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด Quit smoking easily for Health
12/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เลิกบุหรี่ง่ายๆ ต้นเหตุโรคหายใจลำบาก ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด Quit smoking easily for Health

ผมดูดบุหรี่ พ.ศ. 2529
เลิกบุหรี พ.ศ. 2531
ดูดวันละ1ซอง เป็นเวลา2ปี รู้สึกว่าจะเหนื่อยง่ายหายใจลำบาก
เนื่องจากบุหรี่ทำลายความสามารถของปอด หรือเรียกว่าถุงลมโป่งพอง
และทำให้เป็นมะเร็งปอดแน่นอนถ้าไม่เลิก

ดังนั้นผมจึงพยายามเลิกโดยการค่อยๆลด จาก20ตัว เหลือ3ตัว
แต่ก็เลิกไม่ได้ เพราะจะมีการต่อรองอีกตัว อีกตัวอยู้เสมอ
จึงใช้วิธีหักดิบ คือเลิกดูดอย่างเด็ดขาด ไม่มีการต่อรองอีก
หยุดดูดไป10วัน ก็เลิกได้อย่างสบาย
  พ่อผมเห็นผมเลิกดูดบุหรี่ได้ ก็ลองเลิกตามได้ผล
พ่อตาผมก็ลองเลิกบ้างก็ได้ผลเช่นกัน

สรุป การเลิกบุหรี่ต้องใช้วิธีหักดิบเท่านั้น ถ้าค่อยๆลดไม่ได้ผล


ไม่มีความคิดเห็น: