วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

YOUTUBE ย้ายคำบรรยายใต้ภาพเพื่อดูภาพได้ครบถ้วน MOVE CAPTIONS AROUND IN YOUTUBE EASY

YOUTUBE ย้ายคำบรรยายใต้ภาพเพื่อดูภาพได้ครบถ้วน MOVE CAPTIONS AROUND IN YOUTUBE EASY
2/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
YOUTUBE ย้ายคำบรรยายใต้ภาพเพื่อดูภาพได้ครบถ้วน MOVE CAPTIONS AROUND IN YOUTUBE EASY
ไม่มีความคิดเห็น: