วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #2 วงจร CIRCUITE DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER
สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #2 วงจร CIRCUITE DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER
18/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #2 วงจร CIRCUITE DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER

รายการอุปกรณ์

CABLE WIRE CROCODILE CLIPS  1 PCS     
                 
ไม่มีความคิดเห็น: