วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

C51 REVERSE BIT BY Tiled กลับค่าบิทด้วยเครื่องหมายตัวหนอน

C51 REVERSE BIT BY Tiled กลับค่าบิทด้วยเครื่องหมายตัวหนอน
12/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

C51 REVERSE BIT BY Tiled กลับค่าบิทด้วยเครื่องหมายตัวหนอน

#include <REGX51.H>
char RV=0XF0;
void main (void)
{
while(1)
{
        RV=~RV;
        P1=RV;
}
}ไม่มีความคิดเห็น: