วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

C51 DEBUG PORT IN COMPILER จำลองการทำงานในคอมไพล์เลอร์

C51 DEBUG PORT IN COMPILER จำลองการทำงานในคอมไพล์เลอร์
12/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
C51 DEBUG PORT IN COMPILER จำลองการทำงานในคอมไพล์เลอร์

#include <REGX51.H>
char RV=0XF0;
void main (void)
{
        RV=~RV;
        P0=RV;
        P1=0X00;
        P2=0XAA;
        P3=0X55;
}

ไม่มีความคิดเห็น: