วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนซิมปกติเป็นซิมนาโน ดูดเบอร์ซิมเก่าใส่ซิมใหม่ Change SIM. Suck phone number

เปลี่ยนซิมปกติเป็นซิมนาโน ดูดเบอร์ซิมเก่าใส่ซิมใหม่ Change SIM. Suck phone number

3/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนซิมปกติเป็นซิมนาโน ดูดเบอร์ซิมเก่าใส่ซิมใหม่ Change SIM. Suck phone number

ไปที่ศูนย์โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ เช่นศูนย์ TRUE AIS DTAC ที่อยู่ในห้าง

ถ้าเป็นเจ้าของSIMไปเอง
เอาแค่บัตรประชาชนตัวจริง กับSIM  เท่านั้น
ก่อนเปลี่ยนซิมต้องแจ้งพนักงานว่า
ให้ช่วยดูดเบอร์จากซิมเก่าเข้าซิมใหม่ก่อน
ที่จะทำการเปลี่ยนซิม
เพราะถ้าเปลี่ยนซิมเสร็จแล้ว จะไม่สามารถดูดเบอร์ได้
เพราะจะเป็นการทำลายข้อมูลซิมเก่า
ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าไม่ไปเอง ให้มอบอำนาจให้คนที่ไว้ใจไปทำแทน
เอกสารที่ต้องนำไปคือ
1 บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นท์สำเนาถูกต้อง
ผู้รับมอบอำนาจก็เช่นกัน ใช้บัตรประชาชนตัวจริง
และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นท์สำเนาถูกต้อง

2 ผู้มอบอำนาจเขียนในใบมอบอำนาจว่า
ต้องการเปลี่ยนซิม และดูดเบอร์เข้าซิมใหม่ เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย
และลงลายมือชื่อ ในใบรับมอบอำนาจ
3 เตรียมเงินค่าอากรสแตมป์10บาทให้พนักงาน
4 หลังจากได้ซิมใหม่ให้ทำการทำลายซิมเก่าด้วย
เพราะซิมเก่านั้นยังมีหลักฐานว่าเราเป็นเจ้าของ


ไม่มีความคิดเห็น: