วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER

สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER
17/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER


ไม่มีความคิดเห็น: