วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.

เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.
30/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.
การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL

การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL
30/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAX

รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAX
29/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAXวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL

RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง
VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL
27/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง
VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC

หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC

ไฟฟ้า
ซื้อตู้ไฟCOMSUMER https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=CONSUMER+UNIT&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.10206872QI5nWo


ไฟฟ้า
SAFE-T-CUT วิเคราะห์ดีเสีย ดูดคนไม่ตายจริงหรือต่อผิดอันตราย สายนิวทรอลไม่ตัดเมื่อสับเบรคเกอร์


ขอไฟการไฟฟ้าไม่ผ่าน เต้ารับ2รูแก้ไขไม่ต้องเปลี่ยน ประหยัดปลอดภัย ต่อสายNลงดินเพื่ออะไร
ความลับที่ซ่อนอยูในมิเตอร์การไฟฟ้า TOP SECRET IN WATT HOUR METER

เดินสายไฟโทรศัพท์แบบมืออาชีพตู้คอนซูมเมอร์ จั๊มสายอย่างไร ปลอดภัย100เปอร์เซ็นท์ Consumer How to wiring Safe 100percentเต้ารับ3รู ข้อมูลขนาดสายLNสายดินมาตรฐาน ตรวจเช็คสายดินมีไฟ อันตรายถึงชีวิต Allabout outlet 3 hole


เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC.Maximum safety


เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety

เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety
25/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety

การทำงานกับไฟ220VAC ต้องใส่รองเท้า
ถ้าสัมผัสสายไฟเส้นเดียว ไฟก็จะไม่สามารถดูดเรา
แต่ต้องไม่มีส่วนอื่นของร่างกายสัมผัสถูกตัวนำไฟฟ้าอื่นๆอีก
เช่น เหล็ก ปูน ดิน น้ำ
ถ้าเราสัมผัสสายไฟพร้อมกัน2เส้น
ไฟก็จะย่างเราสุก และทำให้เราเสียชีวิตในที่สุด

RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKING

RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKING
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKINGวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND
19/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย

ในวันหนึ่งๆ โลกจะหมุนรอบตัวเองคือหมุนรอบเส้นศูนย์สูตร
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ดังนั้นประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
จะได้รับแสงแดด ที่มากกว่าประเทศที่อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตร
ประเทศที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร จะได้รับแสงแดดมากที่สุด

ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมาก
คืออยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ 15องศา
ทำให้ได้รับปริมาณแสงแดดมาก เกือบทั้งปี
และเป็นประเทศที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตรงหัวของเราได้

ประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมา
ดังนั้นดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
เราจะสามารถสังเกตุว่าขึ้นจากทิศตะวันออก
แล้วอ้อมไปหาทางทิศใต้ จากนั้นก็มาตกที่ทิศตะวันตก

ดังนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย
ต้องหันไปทางทิศใต้จึงจะดีที่สุด เช่น
    จังหวัดที่อยู่ทางทิศเหนือ
จะอยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
ดังนั้นการทำมุมของแผงโซล่าเซลล์ของจังหวัดทางทิศเหนือ
จะต้องเอียงแผงมากกว่าจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
    ส่วนประเทศที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร ไม่ต้องตั้งเอียง
คือตั้งราบไปกับพื้นโลก คือ 0องศา
และจะเป็นประเทศที่ได้รับแสงแดดมากที่สุด

    จังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าทิศเหนือ
ดังนั้นจึงสามารถผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้มากกว่าทิศเหนือ

การตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศใต้จะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ12ชม. ผลิตได้ 100%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศเหนือจะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ12ชม. ผลิตได้ 80%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศตะวันออกจะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง17.00น.
ผลิตไฟ11ชม. ผลิตได้ 91%
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตไฟได้ 84%
ตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตไฟได้ 98%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศตะวันตกจะผลิตไฟตั้งแต่07.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ11ชม. ผลิตได้ 90%
ตะวันตกเฉียงเหนือ ผลิตไฟได้ 84%
ตะวันตกเฉียงใต้ ผลิตไฟได้ 97%

แผงเอียง30องศา ลำดับทิศที่ผลิตไฟ จากดีที่สุดไปแย่ที่สุด คือ
1 หันหน้าไปทางทิศใต้                      ได้ 100% ดีที่สุดเป็นตัวตั้ง
2 หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ได้ 98%
3 หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้      ได้ 97%
4 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก              ได้ 91%
5 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก                ได้ 90%
6 หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ 84%
7 หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ได้ 84%
8 หันหน้าไปทางทิศเหนือ                    ได้ 80% แย่ที่สุด

แผงเอียงไปทางทิศใต้30องศา ผลิตไฟ100%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-18.00
=12ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=12*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.8 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศตะวันออกผลิตไฟ91%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-17.00
=11ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=11*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.4 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศตะวันตกผลิตไฟ90%
ผลิตไฟตั้งแต่07.00-18.00
=11ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=11*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.4 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศเหนือ30องศา ผลิตไฟแย่สุดได้เพียง 80%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-18.00
=12ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย33% เพราะหันหลังให้ดวงอาทิตย์
=12*0.33
=ผลิตไฟเต็มที่ 4 ชม.

ดังนั้นก็เอาความสะดวกของทิศหลังคาเราก็แล้วกัน
แต่จะต้องไม่ให้มีอะไรมาบังแดดเช่น เงาต้นไม้
จงใช้แผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องทิศมากนัก

ส่วนการตั้งองศาของแผงหน้าร้อน หน้าหนาว หน้าฝน
การเอียงองศาเพื่อตั้งฉากกับแดดก็ไม่เท่ากัน

มุมเอียงที่ดีที่สุด หรือค่ากลางคือ 15องศา
ประเทศไทยมีมุมเอียงแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถรับได้
เพื่อความสะดวก เริ่มได้ตั้งแต่0องศา ถึง 30องศา
เอียงมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์จะได้กระแสไฟฟ้า100%
ถ้าตั้งเอ๊ยงไม่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์แต่ยังอยู่ในช่วง0องศาถึง30องศา
ก็จะได้กระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 97.3% ซึ่งเป็นค่าที่รับได้
และอีกอย่างคือหน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว มุมเอียงตั้งฉากกับดวงอาทิตย์
ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

มุมเอียงของแต่ละจังหวัด
สงขลา = เอียงแผงประมาณ 6.9 องศา  เกือบเป็นแนวนอน
กรุงเทพ = เอียงแผงประมาณ 13.7 องศา
ขอนแก่น = เอียงแผงประมาณ 16.4 องศา
เชียงใหม่ = เอียงแผงประมาณ 18.7 องศา

ถ้าหากต้องการทราบมุมที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง
เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งปี
เราสามารถใช้ตำแหน่ง GPS
โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของ NASA เพื่อคำนวณให้เราได้

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

SOLAR CELL
SOLAR CELLการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับเมืองไทยระหว่างโมโนกับโพลี MONO POLY SOLAR CELL IN THAILAND

การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับเมืองไทยระหว่างโมโนกับโพลี MONO POLY SOLAR CELL IN THAILAND
17/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับเมืองไทยระหว่างโมโนกับโพลี MONO POLY SOLAR CELL IN THAILAND

แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics)
1 CELL ผลิตไฟได้ประมาณ 0.5V

ปัจจุบันจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.โมโนคริสทอลลีน ( Monocrystalline Silicon )
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%

2.โพลีคริสทอลลีน ( Polycrystalline Silicon )
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16%

3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous silicon)
หรือเรียกว่า ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC)
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่เป็นฟิล์มฉาบ


1.โมโนคริสทอลลีน ( Monocrystalline Silicon )
ผลึกเดี่ยว
เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si)
หรือเรียกว่า single crystalline (single-Si)
สังเกตุว่าจะเห็นแต่ละเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม
และมีสีเข้ม
เป็นชนิดที่ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง
โดยเริ่มจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก
เกิดจากกระบวนการ กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง
ทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก
จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก
เพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
    ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์โมโน
1. มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
2. เหมาะสำหรับเมืองหนาวที่มีอากาศต่ำกว่าหรือเท่ากับ25*C
2. มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ประมาณ 25 ปีขึ้นไป
  ข้อเสียของโมโนคริสทอลลีน
1. มีราคาสูง
2. ไม่เหมาะสำหรับเมืองร้อน

2 โพลีคริสทอลลีน (Polycrystalline Silicon)
 (polycrystalline,p-Si)
หรือเรียกว่า มัลติ-คริสทอลลีน (multi-crystalline,mc-Si)
แปลว่าหลายผลึก (Multicrystal) ทำให้ระบายความร้อนได้ดี
ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า
โพลีคริสทอลลีน (polycrystalline, p-Si)
ในการผลิต จะนำเอาซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยม
ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบาง
ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม
สีของแผงจะเป็นสีน้ำเงิน
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16%
     ข้อดีของโพลี
1. มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
ใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า
2. ใช้งานในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่า ชนิด โมโนคริสทอลลีน
ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์จะมีการวัดค่าประสิทธิภาพ
การทำงานของแผงโซล่าเซลล์ของแต่ละชนิด
ณ อุณหภูมิใด อุณหภูมิหนึ่ง เช่น วัดค่ากันที่อุณหภูมิ 25 *C
ตัวอย่าง
อุณหภูมิคงที่ 25 *c
    แผงโพลี ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 80% คือ 80w/ช.ม.
    แผงโมโน ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 85% คือ 85w/ช.ม.

อุณหภูมิคงที่ 27 *c
    แผงโพลี ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 88% คือ 88w/ช.ม.
    แผงโมโน ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 75% คือ 75W/ช.ม.

อุณหภูมิคงที่ 23 *c
    แผงโพลี ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 75% คือ 75w/ช.ม.
    แผงโมโน ขนาด 100w
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 90% คือ 90w/ช.ม.

จากตัวอย่าง ทั้งแผงโพลี และแผงโมโน
มีความสามารถผลิตกระแสไฟผันแปรตามอุณหภูมิเหมือนกัน
ส่วนที่ต่างกันคือ
    แผงโพลี ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 *C
ความสามารถผลิตกระแสไฟจะมากกว่า แผงโมโน
    แต่ถ้าแผงโพลี อุณหภูมิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 *C
ความสามารถผลิตกระแสไฟจะน้อยกว่า แผงโมโน

ดังนั้นประเทศเมืองหนาว เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น
จึงนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono (โมโน)
เช่นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ต่างๆ ในเขตประเทศเมืองหนาว
แต่สำหรับเมืองไทย ซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน
ต้องใช้แผงโพลี
เช่นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์ในเขตร้อน

3  เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เป็นรูปผลึก หรือ Amorphous silicon
หรือเรียกว่า ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC)
(แผงโซล่าเซลล์ อะมอร์ฟัส เป็นหนึ่งในหลายชนิดของแบบฟิล์มบาง)
การผลิตโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC)
คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น
จึงเรียกโซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง หรือ thin film
ซึ่งสารฉาบนี้ก็มีด้วยกันหลายชนิด
ชื่อเรียกของ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง จึงแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาใช้ เช่น
 อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si),
Cadmium telluride (CdTe),
Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS)
และ Organic photovoltaic cells (OPC)

ประสิทธิภาพของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่เป็นฟิล์มฉาบ
    ข้อดี ของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง
แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง มีราคาถูกกว่า
เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน
ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง
มีผลกระทบน้อยกว่า
    ข้อเสีย ของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง
แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่ำ
การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน

สรุป แผงโซล่าเซลล์ระหว่างโมโนกับโพลี
แผงโมโน เหมาะสำหรับเมืองหนาวที่มีอากาศต่ำกว่าหรือเท่ากับ25*C
แผงโพลี เหมาะสำหรับเมืองร้อนที่มีอากาศสูงกว่า >25*C
ดังนั้นประเทศไทยควรใช้เป็น โพลี
ยกเว้นพื้นที่หนาว

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       
 ความร้อนทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นโซล่าเซลล์ลดลง
เช่น แผงโมโนและโพลี120W ชาร์จแบตเตอรี่ที่เมืองไทยเขตร้อน
 08.00น.
 โมโน3.0A   
 โพลี4.2A
>30*C
 10.30น.
 โมโน5.0A   
 โพลี6.4A
>40*C
 12.00น.
 โมโน4.9A   
 โพลี6.3A
   51*C