วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

BSIDE ACM91 #7 วัดอุณหภูมิหัวแร้ง HAKKO 981 TEMPERATURE MEASUREMENT

BSIDE ACM91 #7 วัดอุณหภูมิหัวแร้ง HAKKO 981 TEMPERATURE MEASUREMENT
8/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
BSIDE ACM91 #7 วัดอุณหภูมิหัวแร้ง HAKKO 981 TEMPERATURE MEASUREMENT

ไม่มีความคิดเห็น: