วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัดไฟรั่วLED TV จับไฟอย่างไรปลอดภัย ไฟรั่วเท่าไรดูดแบบมดกัด ไฟดูดได้อย่างไรสายไฟไม่ครบวงจร

วัดไฟรั่วLED TV จับไฟอย่างไรปลอดภัย ไฟรั่วเท่าไรดูดแบบมดกัด ไฟดูดได้อย่างไรสายไฟไม่ครบวงจร
25/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดไฟรั่วLED TV จับไฟอย่างไรปลอดภัย ไฟรั่วเท่าไรดูดแบบมดกัด ไฟดูดได้อย่างไรสายไฟไม่ครบวงจร

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หม้อแปลงการไฟฟ้า #1 NEUTRALสร้างมาจากไหน ไฟ1เฟส 3เฟสคืออะไร สายล่อฟ้าหม้อแปลงอยู่ตรงไหน

หม้อแปลงการไฟฟ้า #1 NEUTRALสร้างมาจากไหน ไฟ1เฟส 3เฟสคืออะไร สายล่อฟ้าหม้อแปลงอยู่ตรงไหน
24/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หม้อแปลงการไฟฟ้า #1 NEUTRALสร้างมาจากไหน ไฟ1เฟส 3เฟสคืออะไร สายล่อฟ้าหม้อแปลงอยู่ตรงไหน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER

การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้การวัดหาสายLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC

การวัดหายสาLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดหายสาLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE

การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

ไขควงวัดไฟ #1 TOTAL คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USEไขควงวัดไฟ #1 TOTAL คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USE
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
TOTALไขควงวัดไฟดิจิทอล #1 คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER

รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER
รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30V

รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30V
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30VรูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT

รูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT
เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO

เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1

MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1ซื้อMT8206 https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=MT8206&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.14691f36JZCz8I

รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER

รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER

รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY

รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY

รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE

รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL

MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL
14/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.

คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.


คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out

คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out


คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE

คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK
10/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE

นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE
9/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it

เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it
8/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it

ซื้อเครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/-i280510915-s454010721.html?urlFlag=true&mp=1
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร
7/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร

ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged

ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged
7/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged