วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คีมตัดปอกตัดกิ่งไม้ราคา100บาท ราคาถูกใช้งานดี Cutting pliers to cut the branches for 100 baht Cheap price, good use

คีมตัดปอกตัดกิ่งไม้ราคา100บาท ราคาถูกใช้งานดี Cutting pliers to cut the branches for 100 baht Cheap price, good use
29/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คีมตัดปอกตัดกิ่งไม้ราคา100บาท ราคาถูกใช้งานดี Cutting pliers to cut the branches for 100 baht Cheap price, good use


วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เครื่องดักยุงSUNSHIRO #3 วงจร SUNSHIRO IS-006 MOSQUITO KILLER CIRCUIT

เครื่องดักยุงSUNSHIRO #3 วงจร SUNSHIRO IS-006 MOSQUITO KILLER CIRCUIT
26/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


มะม่วงหาวมะนาวโห่สีเขียว #1 ซื้อมาปลูก ดิน ปุ๊ยคอก ฉี่เป็นปุ๋ยและยาฆ่าแมลงไปในตัว ปลอดภัยสุด 26-6-2562

มะม่วงหาวมะนาวโห่สีเขียว #1 ซื้อมาปลูก ดิน ปุ๊ยคอก ฉี่เป็นปุ๋ยและยาฆ่าแมลงไปในตัว ปลอดภัยสุด 26-6-2562
26/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เครื่องดักยุงSUNSHIRO #2 ซ่อมอาการไม่หมุน เทคนิคตั้งศูนย์พัดลมหมุนเร็วสุด ทดสอบความเหนียว ข้างในมีอะไร วัดแรงลม วัดกระแส

เครื่องดักยุงSUNSHIRO #2 ซ่อมอาการไม่หมุน เทคนิคตั้งศูนย์พัดลมหมุนเร็วสุด ทดสอบความเหนียว ข้างในมีอะไร วัดแรงลม วัดกระแส
25/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญปรับปรุงใหม่ ความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738 SLOT. HOW IT WORK

การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญปรับปรุงใหม่ ความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738 SLOT. HOW IT WORK
22/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานตัวหยอดเหรียญทุกเหรียญปรับปรุงใหม่ ความลับที่ยังไม่มีใครเปิดเผย SG738 SLOT. HOW IT WORK

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เครื่องดักยุง
เครื่องดักยุง


ซื้อเครื่องดักยุงทุกชนิด https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=mosquito+trap&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.22ea62095VdFdP
เครื่องดักยุงSUNSHIRO #1 เทคนิคดักยุงได้มากที่สุด HOW TO USE Mosquito trap FOR ADVANCED

เครื่องดักยุงSUNSHIRO #1 เทคนิคดักยุงได้มากที่สุด HOW TO USE Mosquito trap FOR ADVANCED 
21/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE


การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้


วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

XC8 #2 TIMER1 INTERRUPT OVERFLOW VOLT AMP WAVE IN PROTEUS วัดโวลท์กระแสสัญญาณ

XC8 #2 TIMER1 INTERRUPT OVERFLOW VOLT AMP WAVE IN PROTEUS วัดโวลท์กระแสสัญญาณ
13/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
XC8 #2 TIMER1 INTERRUPT OVERFLOW VOLT AMP WAVE IN PROTEUS วัดโวลท์กระแสสัญญาณ

ซื้อสินค้าราคาถูก https://c.lazada.co.th

/*

 * File:   XC8 TIMER1.c
 * Author: sc
 *
 * Created on 10/6/2562, 17:02 
 */

//INTERRUPT 5ms=200HZ, USE CRYSTAL4MHZ HS
#include <xc.h> //PIC16F877A 
//#pragma config FOSC = HS //HS=CRYSTAL 4MHZ UP
#define YELLOW RB7
char i;

void __interrupt(high_priority) T1(void)//@4=VECTOR4
{
TMR1IF=0;//FLAG
TMR1H=0XEC;//8BIT HIGH
TMR1L=0X78;//8BIT LOW  
i++;
if(i>=100)//5mS x 100=500mS
{
i=0;
YELLOW=~YELLOW;//! ~ USE SAME
}   
}

void main()
{
TRISB7=0;

GIE=1;//GLOBAL INTERRUPT ENABLE BIT
PEIE=1;//PERIPHIRAL INTERRUPT ENABLE BIT
TMR1IE=1;//TIMER1 INTERRUPT ENABLE BIT
TMR1IF=0;//TIMER1 OVERFLOW INTERRUPT FLAG BIT
TMR1CS=0;//TIMER1 CLOCK SOURCE SELECT BIT
//T1CKPS1:T1CKPS0 =00=1:1....11=1:8 PRESCALE VALUE
T1CKPS1=0;//TIMER1 INPUT CLOCK PRESCALE SELECT BITS
T1CKPS0=0;//TIMER1 INPUT CLOCK PRESCALE SELECT BITS 
T1SYNC=1;//TIMER1 EXTERNAL CLOCK INPUT SYNCHRONIZATION CONTROL BIT
TMR1H=0XB1;//TIMER1 HI BYTE
TMR1L=0XDF;//TIMER1 LOW BYTE
TMR1ON=1;//TIMER1 ON BIT

while(1);
}
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เทคนิคมิเตอร์เข็มวัดได้100A 10A 1A. TIPS FOR ANALOG MULTIMETER MEASURE 100A 10A 1A


ซื้อมิเตอร์SUNWA 360TRE-B รุ่นนี้ผมใช้อยู่หลายปีแล้ว https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/sunwa-meter-yx-360tr-i356231000-s698048382.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.7829460bj2pAZE&search=1


เทคนิคมิเตอร์เข็มวัดได้100A 10A 1A. TIPS FOR ANALOG MULTIMETER MEASURE 100A 10A 1A
4/6/2562 SONGCHAI  PRAPATRUNGSEE
เทคนิคมิเตอร์เข็มวัดได้100A 10A 1A. TIPS FOR ANALOG MULTIMETER MEASURE 100A 10A 1A

มิเตอร์เข็มย่าน 0.1V / 50uA มาขยายย่านวัดกระแส

สูตรแบบละเอียด
R = V / I
ถ้าต้องการกระแส1A เต็มหน้าปัดมิเตอร์เข็มพอดี
ต้องใช้ R SHUNT (ตัวต้านทานเบี่ยงเบนกระแส) ค่าเท่าไร
เอา 1A – 50uA = 999950 uA
ดังนั้น
R = 0.1V / 999950 uA
R = 0.1V / 0.99995 A
R SHUNT = 0.1000050002500125 Ω

//////////////////////////////////////////////
สูตรแบบหยาบ ที่ใช้อธิบายในคลิป
R = V / I
ถ้าต้องการกระแส1A เต็มหน้าปัดมิเตอร์เข็มพอดี
ต้องใช้ R SHUNT (ตัวต้านทานเบี่ยงเบนกระแส) ค่าเท่าไร
R = 0.1V / 1A
R SHUNT = 0.1 Ω

////////////////////////////////////////////////
สูตรหาค่าวัตต์ตัวต้านทาน
P = V * I
P = 0.1V * 1A
P = 0.1W
ดังนั้นใช้ R ค่า 1/4Wก็เหลือเฟือแล้ว
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ARDUINO CONTROL AC PLUG 1 PER 16 KEPAD BUZZER RELAY BOARD MODULE สั่งไฟ220V 1ต่อ16จุด

ARDUINO CONTROL AC PLUG 1 PER 16 KEPAD BUZZER RELAY BOARD MODULE สั่งไฟ220V 1ต่อ16จุด
1/6/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO CONTROL AC PLUG 1 PER 16 KEPAD BUZZER RELAY BOARD MODULE สั่งไฟ220V 1ต่อ16จุด

////////////////SOURCE CODE////////////

/* RELAY BOARD MODULE WITH JDVCC. INPUT ACTIVE LOW */

#include <Keypad.h>

char KEY[4][4] = 
{
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte ROW[4]={7, 6, 5, 4};//CONNECT ROW PINOUTS OF KEYPAD
byte COL[4]={3, 2, 1, 0};//CONNECT COLUMN PINOUTS OF KEYPAD

// initialize an instance of class NewKeypad
Keypad KPAD=Keypad(makeKeymap(KEY),ROW,COL,4,4);

int BUZZER = 8; // Define the buzzer pin
int RELAY1;
int RELAY2;
int RELAY3;
int RELAY4;
void setup() 
{
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(12, HIGH);
RELAY1=~RELAY1;
RELAY2=~RELAY2;
RELAY3=~RELAY3;
RELAY4=~RELAY4;
}
void loop() 
{
char PRESS;
PRESS = KPAD.getKey();
if (PRESS) 
{
  if(PRESS=='1')
  {
  RELAY1=~RELAY1;
  digitalWrite(9, RELAY1);
  }
  if(PRESS=='2')
  {
  RELAY2=~RELAY2;
  digitalWrite(10, RELAY2);
  }
  if(PRESS=='3')
  {
  RELAY3=~RELAY3;
  digitalWrite(11, RELAY3);
  }
  if(PRESS=='4')
  {
  RELAY4=~RELAY4;
  digitalWrite(12, RELAY4);
  }
 // Make a prompt tone each time press the key
  digitalWrite(BUZZER, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);
  }  
}