พลังงานฟรี

พลังงานฟรี


DIY NCV 5 PIECES EASY MAKE NON CONTACT FIELD MEASUREMENT สร้างเครื่องมือวัดไฟ ไม่สัมผัส อุปกรณ์5ชิ้น


GT-10 100W ปืนยิงกาวร้อน อุณหภูมิสูงสุดหัวเหล็กและเปลือกเท่าไร กินกระแสต่ำสุด กระแสกระชากเท่าไร
ตรวจเช็คโปรโต้บอร์ด หรือ เบรดบอร์ด ว่าแถวไหนถึงกัน How to check Line in Protoboard orBreadboard
พลังงานฟรีจำลอง ตอนที่1 มอเตอร์เครื่องเล่นDVD หมุนด้วยมือ Free energy handle by DVD player


พลังงานฟรีจำลอง ตอนที่2 ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช้พลังงานลม ยกที่1 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ


พลังงานฟรีจำลอง ตอนที่3 ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช้พลังงานลม ยกที่2 สำเร็จหรือไม่
มอเตอร์สายช็อทกันหรือมีโหลด ทำไมมอเตอร์หมุนหนัก ถ้าไม่ช็อทสายหรือไม่มีโหลด มอเตอร์หมุนพริ้ว หมุนคล่อง

ไม่มีความคิดเห็น: