วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน13การทำงานวาล์วนํ้า
เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน13การทำงานวาล์วนํ้า
21/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน13การทำงานวาล์วนํ้า

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม

เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S
หรือ SAMSUNG11KGรุ่นWA13R3
วงจรก็จะคล้ายๆกัน
วาล์วน้ำผงซักฟอก =สายสีน้ำตาล
วาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม =สายสีเทา

วาล์น้ำผงซักฟอกจะปล่อยน้ำลงช่องผงซักฟอก
ซึ่งจะเป็นน้ำที่1 กับน้ำที่2
วาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยเป็นน้ำสุดท้าย
หรือน้ำที่3นั่นเอง

ในการอธิบายจะใช้วงจรของSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3

ULN2003 ภายในเป็นทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน7คู่
โดยมีขา8ต่อลงกราว์จึงจะสามารถใช้งานได้
เมื่อขาใดได้รับไฟขาตรงข้ามก็จะทำการต่อลงกราวด์
 ส่วนไฟACเส้นสีดำได้แอบจั๊มพ์อยู่กับไฟ17VDC
ทำให้กราวด์มีไฟACเส้นสีดำ
แบบจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติ เพราะไฟจะทำงานได้
เมื่อครบวงจรกับกราวด์นั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น

เริ่มจากกดปุ่มPOWER
  CPUก็จะสั่งไฟ5โวลท์ไปที่ขา7ของULN2003
ULN2003ขา10ก็จะทำการดึงขาขดลวดรีเลย์ลงกราวด์
ที่ขา8(กราวด์)
ทำให้รีเลย์ทำงานหน้าสัมผัสรีเลย์ต่อสายไฟACเส้นสีขาว
ต่อเข้ากับเส้นสีเหลือง
ไฟACเส้นสีเหลืองก็จะวิ่งเข้าที่มอเตอร์ขากลาง
แล้วผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายออกมาเป็นสายสีน้ำเงิน
แล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
และไฟACสีเหลืองอีกทางยังวิ่งไป
ผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนขวาออกมา
เป็นสายสีแดงแล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
เพื่อรอการครบวงจรกับขาT1ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
  ทันทีที่กดปุ่มSTART
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา5ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา12ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนซ้ายทำงานนั่นเอง
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา6ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา11ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนขวาทำงานนั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่นจะต้องมี
ต่อคร่อมอยู่ที่สายสีน้ำเงินมอเตอร์หมุนซ้าย
และสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวา
ภายในมอเตอร์ซักปั่นจะมี2ขด
และจะมีโอมห์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง2ขด
เมื่อขดนึงเป็นขดรัน
อีกขดก็จะเป็นขดสตาร์ทนั่นเอง
ผลัดกันเป็นขดรันและผลัดกันเป็นขดสตาร์ท

ถ้าไม่มีCหรือCแห้งก็จะเกิดอาการเสียงตืดมอเตอร์ไม่หมุน
ถ้าCค่าลดก็จะเกิดอาการปั่นไม่แห้งหรือปั่นไม่แรงนั่นเอง

หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จ
CPUก็จะสั่งระดับน้ำที่เหมาะสมกับผ้า
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา1ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา16ของULN2003
ผ่านR620โอมห์เข้าไปที่ขาGATE
ของไตรแอกวาล์วน้ำผงซักฟอก
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำตาลที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรวาล์วน้ำผงซักฟอก
ปล่อยน้ำไหลเข้าช่องผงซักฟอกนั่นเอง

พอถึงน้ำสุดท้าย น้ำที่3
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา4ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา13ของULN2003
ผ่านR620โอมห์เข้าไปที่ขาGATE
ของไตรแอกวาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีเทาที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรวาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ปล่อยน้ำไหลเข้าช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองการทำงานวาล์วนํ้าเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3การทำงานวาล์วนํ้าเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3
21/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานวาล์วนํ้าเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม

เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S
หรือ SAMSUNG11KGรุ่นWA13R3
วงจรก็จะคล้ายๆกัน
วาล์วน้ำผงซักฟอก =สายสีน้ำตาล
วาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม =สายสีเทา

วาล์น้ำผงซักฟอกจะปล่อยน้ำลงช่องผงซักฟอก
ซึ่งจะเป็นน้ำที่1 กับน้ำที่2
วาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยเป็นน้ำสุดท้าย
หรือน้ำที่3นั่นเอง

ในการอธิบายจะใช้วงจรของSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3

ULN2003 ภายในเป็นทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน7คู่
โดยมีขา8ต่อลงกราว์จึงจะสามารถใช้งานได้
เมื่อขาใดได้รับไฟขาตรงข้ามก็จะทำการต่อลงกราวด์
 ส่วนไฟACเส้นสีดำได้แอบจั๊มพ์อยู่กับไฟ17VDC
ทำให้กราวด์มีไฟACเส้นสีดำ
แบบจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติ เพราะไฟจะทำงานได้
เมื่อครบวงจรกับกราวด์นั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น

เริ่มจากกดปุ่มPOWER
  CPUก็จะสั่งไฟ5โวลท์ไปที่ขา7ของULN2003
ULN2003ขา10ก็จะทำการดึงขาขดลวดรีเลย์ลงกราวด์
ที่ขา8(กราวด์)
ทำให้รีเลย์ทำงานหน้าสัมผัสรีเลย์ต่อสายไฟACเส้นสีขาว
ต่อเข้ากับเส้นสีเหลือง
ไฟACเส้นสีเหลืองก็จะวิ่งเข้าที่มอเตอร์ขากลาง
แล้วผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายออกมาเป็นสายสีน้ำเงิน
แล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
และไฟACสีเหลืองอีกทางยังวิ่งไป
ผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนขวาออกมา
เป็นสายสีแดงแล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
เพื่อรอการครบวงจรกับขาT1ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
  ทันทีที่กดปุ่มSTART
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา5ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา12ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนซ้ายทำงานนั่นเอง
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา6ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา11ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนขวาทำงานนั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่นจะต้องมี
ต่อคร่อมอยู่ที่สายสีน้ำเงินมอเตอร์หมุนซ้าย
และสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวา
ภายในมอเตอร์ซักปั่นจะมี2ขด
และจะมีโอมห์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง2ขด
เมื่อขดนึงเป็นขดรัน
อีกขดก็จะเป็นขดสตาร์ทนั่นเอง
ผลัดกันเป็นขดรันและผลัดกันเป็นขดสตาร์ท

ถ้าไม่มีCหรือCแห้งก็จะเกิดอาการเสียงตืดมอเตอร์ไม่หมุน
ถ้าCค่าลดก็จะเกิดอาการปั่นไม่แห้งหรือปั่นไม่แรงนั่นเอง

หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จ
CPUก็จะสั่งระดับน้ำที่เหมาะสมกับผ้า
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา1ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา16ของULN2003
ผ่านR620โอมห์เข้าไปที่ขาGATE
ของไตรแอกวาล์วน้ำผงซักฟอก
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำตาลที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรวาล์วน้ำผงซักฟอก
ปล่อยน้ำไหลเข้าช่องผงซักฟอกนั่นเอง

พอถึงน้ำสุดท้าย น้ำที่3
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา4ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา13ของULN2003
ผ่านR620โอมห์เข้าไปที่ขาGATE
ของไตรแอกวาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีเทาที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรวาล์วน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ปล่อยน้ำไหลเข้าช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองเครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน12ขอแก้ปุ่มกดการทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน12ขอแก้ปุ่มกดการทำงานมอเตอร์ซักปั่น
21/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน12ขอแก้ปุ่มกดการทำงานมอเตอร์ซักปั่น

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้การทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 ตอน2ขอแก้เรี่องปุ่มกดการทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 ตอน2ขอแก้เรี่องปุ่มกด
21/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 ตอน2ขอแก้เรี่องปุ่มกด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 ตอน1
การทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3
ตอน1
20/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การทำงานมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3
ตอน1

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม

เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S รุ่นเก่า
สายสีแดง จะเป็น มอเตอร์หมุนซ้าย
สายสีน้ำเงิน จะเป็นมอเตอร์หมุนขวา

เครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 รุ่นใหม่กว่า
สายสีแดง จะเป็น มอเตอร์หมุนขวา
สายสีน้ำเงิน จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้าย

ในการอธิบายจะใช้วงจรของSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3

ULN2003 ภายในเป็นทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน7คู่
โดยมีขา8ต่อลงกราว์จึงจะสามารถใช้งานได้
เมื่อขาใดได้รับไฟขาตรงข้ามก็จะทำการต่อลงกราวด์
 ส่วนไฟACเส้นสีดำได้แอบจั๊มพ์อยู่กับไฟ17VDC
ทำให้กราวด์มีไฟACเส้นสีดำ
แบบจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติ เพราะไฟจะทำงานได้
เมื่อครบวงจรกับกราวด์นั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น

เริ่มจากกดปุ่มPOWER
  CPUก็จะสั่งไฟ5โวลท์ไปที่ขา7ของULN2003
ULN2003ขา10ก็จะทำการดึงขาขดลวดรีเลย์ลงกราวด์
ที่ขา8(กราวด์)
ทำให้รีเลย์ทำงานหน้าสัมผัสรีเลย์ต่อสายไฟACเส้นสีขาว
ต่อเข้ากับเส้นสีเหลือง
ไฟACเส้นสีเหลืองก็จะวิ่งเข้าที่มอเตอร์ขากลาง
แล้วผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายออกมาเป็นสายสีน้ำเงิน
แล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
และไฟACสีเหลืองอีกทางยังวิ่งไป
ผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนขวาออกมา
เป็นสายสีแดงแล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
เพื่อรอการครบวงจรกับขาT1ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
  ทันทีที่กดปุ่มSTART
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา5ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา12ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนซ้ายทำงานนั่นเอง
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา6ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา11ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนขวาทำงานนั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่นจะต้องมี
ต่อคร่อมอยู่ที่สายสีน้ำเงินมอเตอร์หมุนซ้าย
และสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวา
ภายในมอเตอร์ซักปั่นจะมี2ขด
และจะมีโอมห์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง2ขด
เมื่อขดนึงเป็นขดรัน
อีกขดก็จะเป็นขดสตาร์ทนั่นเอง
ผลัดกันเป็นขดรันและผลัดกันเป็นขดสตาร์ท

ถ้าไม่มีCหรือCแห้งก็จะเกิดอาการเสียงตืดมอเตอร์ไม่หมุน
ถ้าCค่าลดก็จะเกิดอาการปั่นไม่แห้งหรือปั่นไม่แรงนั่นเองเครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน11การทำงานของมอเตอร์ซักปั่นเครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน11การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น
20/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S ตอน11การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

สายสีเหลืองคือสายคอมม่อนหรือสายร่วม

เครื่องซักผ้าSAMSUNG10KGรุ่นWA12K2S รุ่นเก่า
สายสีแดง จะเป็น มอเตอร์หมุนซ้าย
สายสีน้ำเงิน จะเป็นมอเตอร์หมุนขวา

เครื่องซักผ้าSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3 รุ่นใหม่กว่า
สายสีแดง จะเป็น มอเตอร์หมุนขวา
สายสีน้ำเงิน จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้าย

ในการอธิบายจะใช้วงจรของSAMSUNG11KGรุ่นWA13R3

ULN2003 ภายในเป็นทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน7คู่
โดยมีขา8ต่อลงกราว์จึงจะสามารถใช้งานได้
เมื่อขาใดได้รับไฟขาตรงข้ามก็จะทำการต่อลงกราวด์
 ส่วนไฟACเส้นสีดำได้แอบจั๊มพ์อยู่กับไฟ17VDC
ทำให้กราวด์มีไฟACเส้นสีดำ
แบบจำกัดกระแสโดยอัตโนมัติ เพราะไฟจะทำงานได้
เมื่อครบวงจรกับกราวด์นั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่น

เริ่มจากกดปุ่มPOWER
  CPUก็จะสั่งไฟ5โวลท์ไปที่ขา7ของULN2003
ULN2003ขา10ก็จะทำการดึงขาขดลวดรีเลย์ลงกราวด์
ที่ขา8(กราวด์)
ทำให้รีเลย์ทำงานหน้าสัมผัสรีเลย์ต่อสายไฟACเส้นสีขาว
ต่อเข้ากับเส้นสีเหลือง
ไฟACเส้นสีเหลืองก็จะวิ่งเข้าที่มอเตอร์ขากลาง
แล้วผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนซ้ายออกมาเป็นสายสีน้ำเงิน
แล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
และไฟACสีเหลืองอีกทางยังวิ่งไป
ผ่านขดลวดมอเตอร์หมุนขวาออกมา
เป็นสายสีแดงแล้วไปรอที่ขาT2ของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
เพื่อรอการครบวงจรกับขาT1ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
  ทันทีที่กดปุ่มSTART
CPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา5ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา12ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนซ้าย
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนซ้ายทำงานนั่นเอง
  จากนั้นCPUก็จะสั่งไฟ5Vไปที่ขา6ของULN2003
กราวด์ที่ขา8ของULN2003
ก็จะสามารถวิ่งผ่านขา11ของULN2003
ผ่านR300โอมห์เข้าไปที่ขาGATEของไตรแอกมอเตอร์หมุนขวา
ทำให้ขาT2กับขาT1ช็อทติดกัน
ทำให้สายสีน้ำเงินที่รออยู่ที่ขาT2ไหลมาขาT1
ซึ่งเป็นสายไฟACเส้นสีดำ
ทำให้ครบวงจรมอเตอร์หมุนขวาทำงานนั่นเอง

การทำงานของมอเตอร์ซักปั่นจะต้องมีC  
ต่อคร่อมอยู่ที่สายสีน้ำเงินมอเตอร์หมุนซ้าย
และสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวา
ภายในมอเตอร์ซักปั่นจะมี2ขด
และจะมีโอมห์ที่ใกล้เคียงกันทั้ง2ขด
เมื่อขดนึงเป็นขดรัน
อีกขดก็จะเป็นขดสตาร์ทนั่นเอง
ผลัดกันเป็นขดรันและผลัดกันเป็นขดสตาร์ท

ถ้าไม่มีCหรือCแห้งก็จะเกิดอาการเสียงตืดมอเตอร์ไม่หมุน
ถ้าCค่าลดก็จะเกิดอาการปั่นไม่แห้งหรือปั่นไม่แรงนั่นเอง