วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

Computer & Laptops
REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
2/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

REVOLUTIONตรวจจับการหมุนของมอเตอร์
ในกรณีเปิดเครื่องซักผ้ามอเตอร์หมุนประมาณ3รอบ
เป็นการชั่งน้ำหนัก
พร้อมกับการตรวจจับการหมุนของมอเตอร์ไปด้วย
ถ้ามอเตอร์หมุนช้ากว่าที่เขากำหนดไว้
เครื่องซักผ้าก็จะหยุดทำงาน
พร้อมส่งเสียงเตือน ติ๊ดๆๆๆๆๆ
แล้วก็ดับไป
  ถ้าเป็นHITACHIที่มีจอแสดงผลก็จะขึ้นคำว่า F9
สักพักก็จะดับไป

สาเหตุเป็นเพราะมอเตอร์หมุนช้าเกินไป
หรือมอเตอร์ไม่หมุน
ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหนูกัดสายไฟขาด
รองลงมาก็จะเป็นCคาปาซิเตอร์ค่าลด
จนทำให้มอเตอร์หมุนช้าเกินไป

ตัวตรวจจับจะมี2ส่วน
  ส่วนที่1 คือแม่เหล็กจะยึดติดอยู่กับพูเลย์
ของแกนซักหรือคลัชท์
ส่วนที่2 คือตัวตรวจจับหรือเซ็นเซอร์
จะมีสายไฟเส้นเล็กๆต่ออยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์
ตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ใต้ถังซักอยู่ใกล้กับแกนซักหรือคลัชท์
  สังเกตุสายเซ็นเซอร์จะเป็นสายเส้นเล็กๆ
นั่นก็หมายถึงว่ากินกระแสน้อยมาก
และจะไม่ทำให้เกิดความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์
ดังนั้นจึงเสียยากมาก หมายถึงโอกาสเสียแทบไม่มี
  เมื่อมอเตอร์หมุนสายพานที่เชื่อมระหว่างพูเลย์มอเตอร์
กับพูเล่ย์แกนซักก็จะหมุนไปด้วยกัน
เมื่อพูเลย์แกนซักหมุนครบ1รอบ
แม่เหล็กที่พูเล่ย์แกนซักก็จะตัดกับตัวเซ็นเซอร์ใต้ถัง1ครั้ง
ทำให้เกิดแรงไฟเปลี่ยนแปลง CPUรับรู้แล้วเทียบกับเวลา
ถ้ามอเตอร์หมุนช้า CPUก็จะสั่งหยุดทำงาน
พร้อมส่งเสียงเตือนติ๊ดๆๆๆๆๆๆ
ถ้าเป็นHITACHIที่มีจอแสดงผลก็จะขึ้นคำว่า F9
สักพักก็จะดับไป
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน10REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์

Home Appiancesเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน10REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์
2/7/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน10REVOLUTIONตรวจจับการหมุนมอเทอร์

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

REVOLUTIONตรวจจับการหมุนของมอเตอร์
ในกรณีเปิดเครื่องซักผ้ามอเตอร์หมุนประมาณ3รอบ
เป็นการชั่งน้ำหนัก
พร้อมกับการตรวจจับการหมุนของมอเตอร์ไปด้วย
ถ้ามอเตอร์หมุนช้ากว่าที่เขากำหนดไว้
เครื่องซักผ้าก็จะหยุดทำงาน
พร้อมส่งเสียงเตือน ติ๊ดๆๆๆๆๆ
แล้วก็ดับไป
  ถ้าเป็นHITACHIที่มีจอแสดงผลก็จะขึ้นคำว่า F9
สักพักก็จะดับไป

สาเหตุเป็นเพราะมอเตอร์หมุนช้าเกินไป
หรือมอเตอร์ไม่หมุน
ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหนูกัดสายไฟขาด
รองลงมาก็จะเป็นCคาปาซิเตอร์ค่าลด
จนทำให้มอเตอร์หมุนช้าเกินไป

ตัวตรวจจับจะมี2ส่วน
  ส่วนที่1 คือแม่เหล็กจะยึดติดอยู่กับพูเลย์
ของแกนซักหรือคลัชท์
ส่วนที่2 คือตัวตรวจจับหรือเซ็นเซอร์
จะมีสายไฟเส้นเล็กๆต่ออยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์
ตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ใต้ถังซักอยู่ใกล้กับแกนซักหรือคลัชท์
  สังเกตุสายเซ็นเซอร์จะเป็นสายเส้นเล็กๆ
นั่นก็หมายถึงว่ากินกระแสน้อยมาก
และจะไม่ทำให้เกิดความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์
ดังนั้นจึงเสียยากมาก หมายถึงโอกาสเสียแทบไม่มี
  เมื่อมอเตอร์หมุนสายพานที่เชื่อมระหว่างพูเลย์มอเตอร์
กับพูเล่ย์แกนซักก็จะหมุนไปด้วยกัน
เมื่อพูเลย์แกนซักหมุนครบ1รอบ
แม่เหล็กที่พูเล่ย์แกนซักก็จะตัดกับตัวเซ็นเซอร์ใต้ถัง1ครั้ง
ทำให้เกิดแรงไฟเปลี่ยนแปลง CPUรับรู้แล้วเทียบกับเวลา
ถ้ามอเตอร์หมุนช้า CPUก็จะสั่งหยุดทำงาน
พร้อมส่งเสียงเตือนติ๊ดๆๆๆๆๆๆ
ถ้าเป็นHITACHIที่มีจอแสดงผลก็จะขึ้นคำว่า F9
สักพักก็จะดับไป
Cค่าลดจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

Beauty & Helath

Cค่าลดจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
31/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
Cค่าลดจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ถ้าC(คาปาซิเทอร์)ค่าลด ก็จะทำให้มอเทอร์หมุนช้าลง
ในเครื่องซักผ้าTOSHIBAจะมีการตรวจจับการหมุนของมอเทอร์
เรียกว่าRevolution

ดังนั้นเมื่อCค่าลด
CPUจะมีการตรวจจับอยู่ที่คลัชท์หรือแกนซัก
โดยจะมีแม่เหล็กยึดติดกับพูลเลย์ของคลัชท์
และจะมีสวิทช์แม่เหล็กอยู่ที่ตัวคลัชท์
ถ้าCPUนับรอบการหมุนเปรียบเทียบกับเวลา
แล้วไม่ได้ตามที่กำหนดก็จะส่งเสียงร้องติ๊ดๆๆๆ
แล้วหยุดการทำงาน

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !


เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน9ถ้าCค่าลดจะเกิดอะไรขึ้น

Automatics & Gagetsเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน9ถ้าCค่าลดจะเกิดอะไรขึ้น
31/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน9ถ้าCค่าลดจะเกิดอะไรขึ้น

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ถ้าC(คาปาซิเทอร์)ค่าลด ก็จะทำให้มอเทอร์หมุนช้าลง
ในเครื่องซักผ้าTOSHIBAจะมีการตรวจจับการหมุนของมอเทอร์
เรียกว่าRevolution

ดังนั้นเมื่อCค่าลด
CPUจะมีการตรวจจับอยู่ที่คลัชท์หรือแกนซัก
โดยจะมีแม่เหล็กยึดติดกับพูลเลย์ของคลัชท์
และจะมีสวิทช์แม่เหล็กอยู่ที่ตัวคลัชท์
ถ้าCPUนับรอบการหมุนเปรียบเทียบกับเวลา
แล้วไม่ได้ตามที่กำหนดก็จะส่งเสียงร้องติ๊ดๆๆๆ
แล้วหยุดการทำงาน

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเช็คสายพานเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

Toy & Babiesตรวจเช็คสายพานเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
30/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตรวจเช็คสายพานเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

การเช็คระยะของสายพานต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อน
เพื่อความปลอดภัย
เพราะอาจทำให้นิ้วหรือมือขาดได้

เมื่อนิ้วกดลงไปสุดแรงจะต้องได้ประมาณ2 - 3ซม
คืออยู่ระหว่างประมาณ2ซมแต่ไม่เกิน3ซม
หรือจะใช้การสังเกตุสายพานจะต้องไม่โค้งออก
ถ้าโค้งออกจะแสดงว่าสายพานหย่อน
สายพานที่ระยะพอดีจะต้องเป็นแนวตรง
และสามารถใช้นิ้วกดลงสุดแรงได้ประมาณ2 3ซม.

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน8ตรวจเช็คระยะสายพาน

Home & Livingเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน8ตรวจเช็คระยะสายพาน
30/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน8ตรวจเช็คระยะสายพาน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

การเช็คระยะของสายพานต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อน
เพื่อความปลอดภัย
เพราะอาจทำให้นิ้วหรือมือขาดได้

เมื่อนิ้วกดลงไปสุดแรงจะต้องได้ประมาณ2 - 3ซม
คืออยู่ระหว่างประมาณ2ซมแต่ไม่เกิน3ซม
หรือจะใช้การสังเกตุสายพานจะต้องไม่โค้งออก
ถ้าโค้งออกจะแสดงว่าสายพานหย่อน
สายพานที่ระยะพอดีจะต้องเป็นแนวตรง
และสามารถใช้นิ้วกดลงสุดแรงได้ประมาณ2 3ซม.

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เปลี่ยนจานซักและทดลองใช้จริงเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

Cameraเปลี่ยนจานซักและทดลองใช้จริงเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
29/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนจานซักและทดลองใช้จริงเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
ซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง

Tv Audio / Video Gaming Gadgetsซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง
29/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง

Sports & Outdoorsเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง
29/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน7ใส่จานซักและทดลองใช้จริง

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เปรียบเทียบจานซักLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750STชอบรูด

Mobiles & TabletsเปรียบเทียบจานซักLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750STชอบรูด
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปรียบเทียบจานซักLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750STชอบรูด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
ซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA

Media Music & Booksซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซักไม่ได้แต่ปั่นแห้งได้เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA

Watches Sunglasses Jewery


เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA
22/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ตอน6เปรียบเทียบจานซักLGกับTOSHIBA

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

จานซักของLGรุ่นWF-T6551TDกับTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
ปรากฏว่าของLG มีพลาสติกที่หนากว่าและสูงกว่า
ผมใช้ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีประมาณ5เครื่อง
ใช้มานานประมาณสิบกว่าปีแล้วครับ
ยังไม่เคยเจอจานรูดครับ
ส่วนของทางSAMSUNGผมก็มีใช้อยู่ประมาณ5เครื่อง
ใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543จนถึงปีนี้2558
เป็นเวลา15ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเฟืองจานซักรูดเลยครับ

ส่วนจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750ST
สังเกตุดูพลาสติกจะบางกว่าและเตี้ยกว่าทางLG, SAMSUNG
ดังนั้นจานซักของTOSHIBAรุ่นAW-A750STนี้จึงไม่ทนทาน
เป็นจุดอ่อนครับชอบเสีย

สั่งซื้อจานซัก อะไหล่จากศูนย์TOSHIBA
โทร 02 5120270
โทร 02 5117999

จานซักเครื่องซักผ้าTOSHIBAรุ่นAW-A750ST ราคา290บาท
ค่าส่ง 100บาท รวมทั้งสิ้น 390 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วครับ เป็นเงินทั้งสิ้น390บาท

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ !
ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

Fashions


ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน20ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์

Travel & Laggage


I-MOBILE ตอน20ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน20ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์

ดูวีดีโอประกอบครับ!
แก้ไขเบอร์ก่อนโทรโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

Computer & Laptopsแก้ไขเบอร์ก่อนโทรโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แก้ไขเบอร์ก่อนโทรโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

ดูวีดีโอประกอบครับ!
แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

Home Appiances


แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน19แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์

Home Appiances


I-MOBILE ตอน19แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน19แก้ไขชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน18แก้ไขเบอร์ก่อนโทร

Beauty & Helath


I-MOBILE ตอน18แก้ไขเบอร์ก่อนโทร
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน18แก้ไขเบอร์ก่อนโทร

ดูวีดีโอประกอบครับ!
ปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลยI-MOBILE ISTYLE Q2

Automatics & Gagetsปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลยI-MOBILE ISTYLE Q2
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลยI-MOBILE ISTYLE Q2

ดูวีดีโอประกอบครับ!
บันทึกเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

Toy & Babiesบันทึกเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
บันทึกเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์I-MOBILE ISTYLE Q2

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน17ปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลย

Home & LivingI-MOBILE ตอน17ปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลย
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน17ปุ่มโทรด่วนกดปุ่มเดียวโทรออกได้เลย

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน16เก็บเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์

Camera


I-MOBILE ตอน16เก็บเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์
28/12/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน16เก็บเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์

ดูวีดีโอประกอบครับ!
I-MOBILE ตอน15ไม่วางสายเมื่อกดปุ่มปิดหน้าจอโทรศัพท์รุ่นISTYLE Q2

CameraI-MOBILE ตอน15ไม่วางสายเมื่อกดปุ่มปิดหน้าจอโทรศัพท์รุ่นISTYLE Q2
16/11/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
I-MOBILE ตอน15ไม่วางสายเมื่อกดปุ่มปิดหน้าจอโทรศัพท์รุ่นISTYLE Q2

เมื่อจบการโทร แล้วกดปุ่มปิดหน้าจอ
ปรากฏว่ายังไม่วางสาย(ค่าโรงงาน)

ให้เข้าไปที่ การตั้งค่า
เข้าไปที่ การเข้าถึง
ติ๊กถูกตรง ปุ่มเปิดปิดจบการโทร
เท่านี้เวลากดปุ่มปิดหน้าจอ ก็จะวางหูโทรศัพท์