วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

เพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสค์ลบไฟล์ขยะในคอม ตอน1Prefetch

Beauty & Helathเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสค์ลบไฟล์ขยะในคอม ตอน1
Prefetch
10/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสค์ลบไฟล์ขยะในคอม ตอน1Prefetch

Prefetch คือ
การถ่ายโอนข้อมูล  จากหน่วยความจำหลักไปเก็บไว้ใน
โฟลด์เดอร์Prefetch เป็นการเก็บแบบชั่วคราว
เพื่อความสะดวกในการใช้งานภายหลัง
แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานสิ่งนั้นอีก
ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสค์
โดยเปล่าประโยชน์
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าไฟล์ขยะนั่นเอง

เมื่อมีการใช้งานในคอมก็จะมีการเตรียมข้อมูลที่นี่
เมื่อเลิกใช้งานแล้วข้อมูลก็ยังอยู่ที่โฟลด์เดอร์Prefetch
ดังนั้นเราควรมาลบไฟล์ขยะเป็นระยะเพื่อเพิ่มพื้นที่
ให้ฮาร์ดดิสค์ และที่สำคัญทำให้คอมทำงานได้เร็วขึ้น

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: