วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

หาเงินเขียนBLOG ตอน3เปลี่ยนชื่อBLOGและคำอธิบาย

Mobiles & Tablets


หาเงินเขียน
BLOG ตอน3เปลี่ยนชื่อBLOGและคำอธิบาย
27/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หาเงินเขียนBLOG ตอน3เปลี่ยนชื่อBLOGและคำอธิบาย

ได้เปลี่ยนชื่อBLOGจาก ซ่อม&MCU เป็น ซ่อมMCU
ตั้งแต่วันที่26/1/2559

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: