วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

เครื่องปั่น

เครื่องปั่นเครื่องปั่นNATIONAL ตอน2ซ่อมสวิทช์เครื่องปั่นNATIONAL ตอน3ใช้ไดโอดมาจำกัดกระแสให้สวิทช์เบอร์1เครื่องปั่นNATIONAL ตอน4วัดโอมห์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล
ไม่มีความคิดเห็น: