วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยนชื่อในBLOGGER 26มค2559

Home & Living
เปลี่ยนชื่อในBLOGGER 26มค2559
27/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนชื่อในBLOGGER 26มค2559

ได้เปลี่ยนชื่อBLOGจาก ซ่อม&MCU เป็น ซ่อมMCU
ตั้งแต่วันที่26/1/2559

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: