วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดCทุกตัวพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

Home Appiances
วัดCทุกตัวพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3
2/6/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดCทุกตัวพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน

ใช้หัวแร้งกับที่ดูดตะกั่ว
ทำการถอดCคาปาซิเตอร์ออกมาวัดทุกตัว

มีC ทั้งหมด4ตัวคือ
100UF16V 1ตัว ค่าลดเหลือ96UF
4.7UF400V 2ตัว ค่าลดเหลือ4.53UF
10UF25V 1ตัว วัดได้ปกติไม่ต้องเปลี่ยน

ตัวเสียทั้งหมดคือ
100UF16V 1ตัว ค่าลดเหลือ96UF
4.7UF400V 2ตัว ค่าลดเหลือ4.53UF

R100R2W ไหม้ขาด

LNK302PN ช็อทขาD กับSOURCE
ไม่มีความคิดเห็น: