วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

สรุปตัวเสียกดไม่ติดวิเคราะห์เปลี่ยนCวงจรพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3

Automatics & Gagets
สรุปตัวเสียกดไม่ติดวิเคราะห์เปลี่ยน
CวงจรพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3
10/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สรุปตัวเสียกดไม่ติดวิเคราะห์เปลี่ยนCวงจรพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ภาควงจรตัวเสียคือ
1 R100โอมห์3W ไหม้ เปลี่ยนเป็น2Wแทนได้
ผมได้ทำการวัดอุณหภูมิแล้ว
เปิดนาน15นาทีอุณหภูมิตัว R100โอมห์2W
ประมาณ39องศาเซ็นเซียส
Rตัวนี้ทำหน้าที่เป็นRฟิวส์
2 LNK302PN ช็อทขาD กับSOURCE
ถ้าไม่มีใช้ เบอร์ที่ทนกว่าใส่แทนได้
คือเบอร์ LNK304PN , LNK305PN , LNK306PN

กันการตีกลับของลูกค้า
เปลี่ยนCค่า 100uF16V 1ตัว
เปลี่ยนCค่า 10uF25V 1ตัว
ส่วนตัวผมเปลี่ยนหมดตามคลิปป้องกันการตีกลับ

มีC กระป๋องหรืออิเล็คทรอไลท์ ทั้งหมด4ตัวคือ
100uF16V 1ตัว ค่าลดเหลือ96uF
10uF25V 1ตัว วัดได้10uF
4.7uF400V 2ตัว ค่าลดเหลือ4.53uF
วัดค่าได้แบบนี้แสดงว่าCดีทุกตัว
เนื่องจากCแต่ละยี่ห้อจะผลิตค่ามาไม่เท่ากัน
และยังมีค่าความผิดพลาดทั้งตัวC
และมิเทอร์ดิจิทอลที่มาทำการวัด
ดังนั้น ผมก็จะถือว่าค่าที่วัดได้ด้านบนเป็นค่าปกติทั้งหมดครับ
  ส่วนCค่า4.7uF400V 2ตัว
ทำหน้าที่เป็นCกรองไฟเปรียบเสมือนเป็นแบทเทอรี่
ถ้าหากค่าลดเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้
ดังนั้น Cค่า4.7uF400V 2ตัว ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าค่าลดมากๆก็จะทำให้ไอซีLNK302PNช็อทได้เช่นกัน
เนื่องจากถ้าค่าCลดจะทำให้ความถี่สูงขึ้นจนทำให้LNK302PNทนต่อไปไม่ได้นั่นเอง
  ส่วนCค่า100uF16V กับCค่า10UF25V
อาจมีตัวใดตัวหนี่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงความถี่ไมให้สูงเกินไป
ถ้าหากค่าที่ตัวมันลดหรือไม่สามารถตอบสนองความถี่ได้
ก็จะทำให้ไอซี LNK302PN ช็อทได้
ดังนั้นถึงวัดค่าไม่ลดก็ควรเปลี่ยน
  บางทีอาจเสียที่ตัวไอซี LNK302PN เองก็ได้

ภาคพัดลม
1 น้ำมันจักรแห้ง
2 Cค่า1.5uF ค่าลด   
3 สายไฟชำรุด
4 ต้องเป่าฝุ่นที่มอเทอร์พัดลมด้วย
ในกรณีนี้มีฝุ่นมากทำให้พัดลมหมุนช้า
5 ซ่อมสวิทช์เลอะด้วยน้ำมันSONAX

เชิญดูวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: