วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

มิเตอร์ดิจิตอล DIGITAL MULTIMETER
มิเตอร์ดิจิทัลDIGITAL MULTIMETER
AN8002 การใช้งานปุ่ม HOLD และ การใช้แสงหน้าจอ AN8002 How to use HOLD and LIGHT Display


AN8002 ความไวย่านเสียง เทียบกับ FLUKE115 AN8002 Sound sensitivity
AN8002 มิเตอร์ราคาถูก ข้างในมีอะไร มีระบบป้องกันหรือไม่ AN8002 cheap meter What inside Protected
AN8002 ย่านmA จุดทศนิยมผิดพลาด ทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ AN8002 mA mistake The rare ones


AN8002 ย่านmA จุดทศนิยมผิดพลาดเป็นเรื่องหายาก วัดLED 3W AN8002 mA mistake The rare ones
AN8002 วัดCได้ทุกตัว FLKE115วัด10uFบางตัวไม่ได้ What happendAN8002 work FLUK115 not work 10uF 


AN8002 วัดC 1pF ได้แต่ FLUKE115 วัดไม่ได้ AN8002 better than FLUKE115 mode Capacitance


AN8002 วัดความถี่ดีกว่า FLUKE115AN8002 Measurement HZ better than FLUKE115UNI-T UT204A ตอน1เทคนิคดูว่าวัดกระแสDCได้หรือไม่ป้องกันความผิดหวัง


กระติกนํ้าร้อนไฟฟ้า จุดเดือดกี่องศาขณะต้มกินกระแสมากหรือไม่ ขณะอุ่นไม่กินกระแสจริงหรือไม่


แคลมพ์มิเทอร์UNI-T UT204A ตอน1เทคนิคดูว่าวัดกระแสDCได้หรือไม่ป้องกันความผิดหวัง
เทคนิคดูว่าวัดกระแสDCได้หรือไม่UNI-T UT204Aป้องกันความผิดหวังมิเตอร์ดิจิตอลย่านโอมห์ มีโวลท์ กระแส และความต้านทาน เท่าไร HOW MUCH FLUKE 115 VOLTAMP OHM INSIDE


ย่านความถี่ ZT111 AN8008 AN8002 ตอบสนองเร็วกว่า FLUKE115. Frequency Faster than FLUKE115

ย่านโอมห์ วัดตํ่าสุดสูงสุดได้เท่าไร VC903 กับ FLUKE115 COMPARE RANGE OHM PEAK

ย่านไดโอดมิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115มีโวลท์และกระแสเท่าไร

ย่านโอมห์มิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115มีโวลท์และกระแสเท่าไรไล่วงจร หาสายขาด ง่ายๆ ด้วยย่านเสียง แคลมป์มิเตอร์ VC903 HOW TO FIND OR BROKEN INCIRCUIT

วัดความถี่ ผิดย่านไม่ขึ้น ย่านความถี่โวลท์สูง ย่านความถี่โวลท์ตํ่า มิเตอร์ ZOTEK ANENG และอื่นๆ

วัดฟิวส์ภายในมิเตอร์ดิจิตอลว่าขาดหรือไม่วัดอย่างไร


วัดรั่ว วัดด้วยมิเตอร์เข็มไม่โดนหลอก วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลอาจโดนหลอก ANALOG MULTIMETER MEASURE LEAK. BEST

วัดโอมห์เพี้ยนมิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115
สาเหตุสายสีแดงเสียบรูแอมป์วัดบอร์ดพังฟิวส์ขาดมิเตอร์ดิจิตอล 


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น: