วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK 26มค2559

Toy & Babiesเปลี่ยนชื่อใน
FACEBOOK 26มค2559
27/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK 26มค2559

เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK
จาก สอนซ่อม&ไมโครคอนโทรลเล่อร์
เป็น ซ่อมmcu
ตั้งแต่วันที่ 26/1/2559

เชิญชมคลิปประกอบครับ!


ไม่มีความคิดเห็น: