วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยนชื่อในGOOGLE YOUTUBE 27มค2559

Media Music & Booksเปลี่ยนชื่อใน
GOOGLE YOUTUBE 27มค2559
27/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนชื่อในGOOGLE YOUTUBE 27มค2559

1.เข้าไปในYOUTUBE
2.คลิก ที่รูปภาพหน้าของเรา
3.คลิก รูปเฟือง(การตั้งค่า)
4.คลิก แก้ไขบนGOOGLE+(ภาพรวม/ข้อมูลบัญชี)
5.คลิก ที่ชื่อในGOOGLE+
6.คลิก เปลี่ยนชื่อ จากนั้นเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ
7.คลิก บันทึก
8.คลิก เปลี่ยนชื่อจากSONG RepairsMCU
เป็น ซ่อม MCU

เท่านี้ชื่อก็เปลี่ยนหมดแล้ว
หมายถึง เปลี่ยนทั้งYOUTUBEและGOOGLE+

เชิญชมคลิปวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: