วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

พัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน10ซ่อมสวิทช์

Beauty & Helath


พัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน10ซ่อมสวิทช์
4/6/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน10ซ่อมสวิทช์

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน

เขย่าน้ำมันSONAX ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อน
จากนั้นฉีดน้ำมันSONAX
เข้าไปที่สวิทช์แล้วกดสวิทช์100ครั้ง
ทำ3เที่ยวสวิทช์ก็จะใช้ได้แล้ว

ในกรณีที่ยังใช้ไม่ได้
ให้ทำขั้นตอนซ้ำอีกจนใช้ได้
ถ้ายังใช้ไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนสวิทช์

เมื่อกดปุ่มON/SPEEDแล้ว
ไปกดปุ่มTimerทันที จะไม่สามารถกดได้
ต้องรอจนไฟหรี่ลงจึงจะสามารถกดปุ่มTimerได้
ไม่มีความคิดเห็น: