วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกอบทดลองพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

Fashions


ประกอบทดลองพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3
6/6/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ประกอบทดลองพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน
จากนั้นก็ทำการประกอบ
และทำการทดลอง
ปรากฏว่าใช้ได้
เป็นอันจบการซ่อมแล้วครับไม่มีความคิดเห็น: