วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ถอดไอซีLN302PNพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

Beauty & Helath


ถอดไอซีLN302PNพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3
2/6/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ถอดไอซีLN302PNพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน

ใช้หัวแร้งกับที่ดูดตะกั่ว
ทำการถอดไอซีLNK302PN ออก

เวลาซื้อบอกทางร้านว่าLNK302
LNK302เป็นรุ่นต่ำที่สุดแล้ว
สามารถเอาเบอร์สูงกว่าใส่ได้
คือเบอร์ LNK304, LNK305, LNK306
แทนได้ แต่ราคาจะแพงกว่าครับ
ไม่มีความคิดเห็น: